Các Cơ Sở và Dòng Tu

Cáo Phó Ông cố Giacôbê Nguyễn Văn Thà

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo:   Ông cố Giacôbê Nguyễn Văn Thà Sinh năm 1929   Là Thân phụ của Sr. Maria Nguyễn Thị Kính Cố Vấn Và Quản Lý Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ   Ông Cố  …

xem thêm

Cáo Phó Bà cố Anna Lê Thị Ngọc

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo:   Bà cố Anna Lê Thị Ngọc Sinh năm 1955   Là Thân Mẫu của Sr Maria Nguyễn Mỹ – NguyễnThị Mỹ Kiều Chi Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Hiện …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Maria Trần Thị Vỵ

Cáo Phó  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo:   Bà Cố Maria Trần Thị Vỵ Sinh năm 1930   Là thân mẫu  của Sr  Maria Goretti Lê Thị Thu Trinh Nữ tu dòng CQP Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn …

xem thêm