Các Cơ Sở và Dòng Tu

Cáo Phó Ông Cố Vinh-Sơn Hoàng Văn Hoàn

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Xin kính báo:   Ông Cố Vinh-Sơn Hoàng Văn Hoàn Thân phụ của Soeur M. Angéline Hoàng Thị Kim Oanh và Tập sinh M. Martine Hoàng Thị Thu Anh (năm I). Đang phục vụ tại Giáo …

xem thêm

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ Mừng Bổn Mạng Hội Dòng – Hồng Ân Thánh Hiến

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ Mừng Bổn Mạng Hội Dòng – Hồng Ân Thánh Hiến *** Hòa cùng niềm vui của Giáo Hội mừng lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Hội Dòng hân hoan mừng: Bổn mạng của Hội Dòng Hồng ân Kim Khánh, Vĩnh Khấn và Tiên Khấn Thánh lễ được bắt đầu lúc 8g30 do …

xem thêm

Cáo Phó Ông cố Gioakim Phạm Minh Thuận

Cáo Phó “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:   Ông cố Gioakim Phạm Minh Thuận là thân phụ của Soeur M.Norbert Phạm Thị Mỹ Lệ, đang phục vụ tại Họ đạo Sóc Trăng …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngợi

CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)   Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ xin kính báo: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NGỢI Sinh năm 1937   Thân Mẫu của Nữ tu M. Gabriel Lê Thị Thanh Ngọc Dòng Con …

xem thêm