Các Cơ Sở và Dòng Tu

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngợi

CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)   Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ xin kính báo: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NGỢI Sinh năm 1937   Thân Mẫu của Nữ tu M. Gabriel Lê Thị Thanh Ngọc Dòng Con …

xem thêm

Cáo Phó Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Lũy

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:    Ông cố Gioan Baotixita NGUYỄN NGỌC LŨY sinh năm 1927, thân phụ của Soeur Marie – Anne NGUYỄN NGỌC HỮU đang phục vụ tại cộng đoàn …

xem thêm

Học Viện Lâm Bích Thánh Lễ Bế Mạc Năm Học Và Ra Trường Khóa 29

Học Viện Lâm Bích Thánh Lễ Bế Mạc Năm Học Và Ra Trường Khóa 29 (Thứ 4 ngày 15/7/2020)         “Trong tất cả mọi sự không gì quý cho bằng  biết được  tình yêu của Thiên Chúa.” đó là lời chia sẻ cũng như tâm tình mà cha Tổng Đại Diện muốn gửi đến các sinh viên Thần học Lâm …

xem thêm