Các Cơ Sở và Dòng Tu

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN CẦN THƠ Theo tinh thần sắc Lệnh Tông Đồ Giáo dân: “Cần huấn luyện để làm việc Tông đồ. Việc tông đồ chỉ đạt tới kết quả mỹ mãn nhờ việc huấnluyện đầy đủ và chuyên biệt” (TĐGD 28), năm 2011, Đức Giám mục Giáo phận stêphanô Tri Bửu Thiên đã quyết định xây dựng …

xem thêm