Các Cơ Sở và Dòng Tu

Các Bài Giảng Lễ Giỗ Cha Fx. Trương Bửu Diệp 11-12/03/2019

Thánh Lễ Khai Mạc lúc 17g30 ngày 11/03/2019 BÀI GIẢNG 1: ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN   Thánh Lễ 2 lúc 19g30 ngày 11/03/2019 BÀI GIẢNG 2 :ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH   Thánh Lễ  lúc 5g00 ngày 12/03/2019 BÀI GIẢNG 3 :ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN   Thánh Lễ  Bế Mạc lúc 8g00 ngày 12/03/2019 BÀI …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố: Maria Nguyễn Thị Bạch

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG CẦN THƠ 362 Tầm Vu – P. Hưng Lợi – Q. Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ Email: seprovidencect@gmail.com. ĐT: 0292 3838 146 *** “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga. 11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  và  PHỤC SINH Tỉnh Dòng Chúa …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố: Têrêsa Lê Ngọc Nga

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG CẦN THƠ 362 Tầm Vu – P. Hưng Lợi – Q. Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ Email: seprovidencect@gmail.com. ĐT: 0292 3838 146 *** “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga. 11,25)  CÁO PHÓ Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  và  PHỤC SINH Tỉnh Dòng Chúa …

xem thêm

Cáo Phó Ông Cố Giuse Nguyễn Thức Tình

    HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG CẦN THƠ 362 Tầm Vu – P. Hưng Lợi – Q. Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ Email: seprovidencect@gmail.com. ĐT: 0292 3838 146 “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga. 11,25) † CÁO PHÓ Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  & PHỤC SINH Tỉnh …

xem thêm