Các Cơ Sở và Dòng Tu

Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tiễn Biệt Soeur Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tiễn Biệt Soeur Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp   Có thể ví cuộc đời nữ tu Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp như lời tiên tri Isaia 38,12: “ Con như người thợ dệt Đang mải dệt đời mình Bỗng nhiên bị tay Chúa Cắt đứt ngay hàng chỉ.”   Chị ra đi …

xem thêm

Cáo Phó Nữ Tu Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG CẦN THƠ   “Người đã sống lại từ cõi chết. Nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha Thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”(Rm 6,4)        CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cần Thơ …

xem thêm

Cáo Phó Ông Cố Phanxicô Xaviê Đinh Văn Đào

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:   Ông Cố Phanxicô Xaviê ĐINH VĂN ĐÀO  Sinh năm 1939   thân phụ của Soeur Anna Đinh Thị Như Đồng, Soeur đã phục vụ nhiều cộng …

xem thêm

Chị Em Hội Dòng MTG Cần Thơ Tiễn Biệt Chị Anna Mai Thị Hồng Huế

Chị Em Hội Dòng MTG Cần Thơ Tiễn Biệt Chị Anna Mai Thị Hồng Huế Hồng Huế mãi dệt đời mình Bổng nhiên tay Chúa thình lình cắt ngang Năm mươi mốt tuổi ở trần gian Hai mươi chín năm Khấn muôn vàn hồng ân Chúa gọi từ giã cõi trần Về hưởng nhan thánh phúc ân Thiên Đàng. Hội …

xem thêm

Cáo Phó Ông Cố Phaolô Lê Đình Phan

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25)   CÁO PHÓ Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:  Ông cố  Phaolô LÊ ĐÌNH PHAN sinh năm 1937,   Thân phụ của Soeur M.Hubert Lê Thị Lệ Dung Trưởng Cộng đoàn Cái Trầu, Giáo …

xem thêm

Cáo Phó Bà Cố Anna Trần Thị Tuyết Mai

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25)   CÁO PHÓ Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:   Bà Cố Anna TRẦN THỊ TUYẾT MAI Sinh năm 1957   Là thân mẫu của Soeur Têrêsa  Đậu Thị Mai Trâm, hiện đang phục …

xem thêm

Cha Matthêu Lê Ngọc Bửu Linh Giám Dòng Chúa Quan Phòng Về Nhà Hưu Lm GPCT

Cha Matthêu Lê Ngọc Bửu Linh Giám Dòng Chúa Quan Phòng Về Nhà Hưu Lm GPCT  Sau 2 năm trị bệnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, sáng nay vào lúc 10g15 phút ngày 09/12/2019, Cha Matthêu Lê Ngọc Bửu, Linh Giám Dòng Chúa Quan Phòng Tỉnh Dòng Cần Thơ đã về nghỉ tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo …

xem thêm