TTMV GPCT

Thư mời Tham dự khóa múa căn bản III 23-24/11/2019

Giáo Phận Cần Thơ Trung Tâm Mục Vụ 2019 Thư mời Tham dự khóa múa căn bản III 23-24/11/2019 Nhằm giúp cho các tu sĩ và giáo dân phụ trách nơi các Họ đạo (Cách riêng là cho các học viên đã qua Khóa I & II (2017.2018) có thêm kiến thức, kỹ thuật dàn dựng căn bản phục vụ …

xem thêm