TTMV GPCT

Trực Tiếp Hội Hoa GPCT 2019:Chủ Đề: “Maria, Nữ Vương Các Gia Đình”.

 – Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019 Phần 2 Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019    – Youtube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.      

xem thêm

Trực Tiếp Hội Hoa Kính Dâng Mẹ Maria

Giáo Phận Cần Thơ Trung Tâm Mục Vụ 05.2019 TRỰC TIẾP HỘI HOA KÍNH DÂNG MẸ MARIA Chung niềm vui Tháng Hoa dâng Mẹ: Kính mời Quý vị hiệp thông với Hội Hoa 2019: Chủ đề: “MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH”. Trực tiếp trên                             –  …

xem thêm

Video Trực Tiếp Lễ Giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Bế Mạc   Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   CANH THỨC ĐÊM Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ …

xem thêm

Thuyết Trình & Hội Thảo Hạt Cần Thơ Tháng 1/2019: Đồng Hành Với Những Gia Đình Di Dân

ĐỀ TÀI CHIA SẺ & THẢO LUẬN  Tháng 1/2019  Đồng Hành Với Những Gia Đình Di Dân Lm Ant Trần Minh Thái Tải về PPT VAN DE DI DAN trinh chieu chia se hoi thao di dan Dựa trên những tài liệu của Ban Mục Vụ giới thiệu:   – Tông huấn Niềm vui của tình yêu số 46 “Di …

xem thêm

8 Mẫu Chầu Thánh Thể cho Năm GĐ 2019.

WCT: Theo Quyết định thực hành năm 2019 Ban Thư Ký HĐMVGP sẽ soạn những ” tư liệu để học hỏi”. Vì thế WCT mở thêm chuyên mục của TTMV/GPCT và mở đầu với tiểu mục “Tư Liệu” để mọi người có thể tải về tùy nghi sử dụng. TẢI VỀ FILE WORD VÀ PPT (FILE NÉN ZIP) 8 MAU …

xem thêm