TTMV GPCT

Thông Báo Về Thánh Lễ Trực Tuyến Mỗi Đầu Tháng

Giáo phận Cần Thơ Trung Tâm Mục Vụ   THÔNG BÁO VỀ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỖI ĐẦU THÁNG Kính quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em Giáo dân. Thể theo ý của Đức Cha Stêphanô, Giám Mục Giáo phận, muốn cho các bệnh nhân và những người già yếu không thể đến Nhà thờ, được hiệp thông …

xem thêm

Kính Báo Về Các Sinh Hoạt Giáo Lý Hè 2020 (có sửa đổi)

Giáo Phận Cần Thơ Ban Giáo Lý –oOo– KÍNH BÁO VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2020 Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Giáo Lý Viên. Ban Giáo Lý hân hạnh thông báo về những sinh hoạt giáo lý Hè 2020: Huấn Luyện Giáo Lý viên cấp Giáo Phận: Tuần 1, Khóa VII…………20-24/7. Đại Hội Giáo Lý …

xem thêm

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến: Lần Chuỗi , Dâng Hoa Và Phép Lành MTC

GIÁO PHẬN CẦN THƠ TRUNG TÂM MỤC VỤ  KÍNH MỜI THAM DỰ GIỜ CẦU NGUYỆN TRỰC TUYẾN: LẦN CHUỖI MÂN CÔI, DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ & PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA. Kính quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em, Theo ý muốn của Đức Giám Mục Giáo Phận Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên: Trong những tuần …

xem thêm