TTMV GPCT

25 Câu Hỏi Thưa Về THĐGM 16 –GP Cần Thơ

25 Câu Hỏi Thưa Về THĐGM 16 –GP Cần Thơ (Có PPT kèm theo giới thiệu 6 Pano ở phần đầu) LINK TẢI VỀ PPT 25 CAU HOI THUA VE THDGM 16 GPCT 1.H. Chữ “Synod 2021-2023” ghi trên Lô- gô nghĩa là gì ? T. Nghĩa là “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới Thường kỳ lần thứ 16” …

xem thêm