Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A Các bài đọc trong Chúa nhật tuần này nói về Thiên Chúa cứu độ ở giữa dân Ngài. Chúng ta cần phải vững tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan phòng luôn đồng hành với chúng ta, và chúng ta hãy cầu khẩn Ngài khi gặp những cơn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A Chủ đề trung tâm của các bài đọc hôm nay là: Chúa đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của chúng ta nếu chúng ta đặt tin tưởng vào Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc và thức ăn thiêng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc, đồng thời hi sinh mọi sự trong cuộc đời này để thực thi ý Người thì cũng giống như việc khám phá và sở hữu một kho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A Sứ điệp Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay không liên kết với nhau một cách rõ ràng: Vai trò của Thần Khí Thiên Chúa trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta; Điều kiện tăng trưởng của Nước Trời; Lòng khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A Thiên Chúa liên tục công bố Lời của Ngài cho nhân loại. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã công bố lời Thiên Chúa cho dân được tuyển chọn. Họ gieo rắc lời ấy như những hạt giống với hy vọng mang lại một mùa lúa dồi dào là …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A   Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cũng đưa ra những gợi ý giúp chúng ta sống hiệp thông với mầu nhiệm trọng đại này, để làm phong phú đời sống đức tin của …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A   Chủ đề trong các bài đọc Chúa nhật này cũng giống Chúa nhật tuần trước. Một lần nữa chúng ta phải đặt mình trước những đòi hỏi của người môn đệ, nhưng chúng ta cũng được an ủi vì Chúa luôn quan phòng và nâng đỡ chúng ta. …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A   Các Bài đọc Lời Chúa tuần 12 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta can đảm loan truyền Chúa Kitô cho mọi người bằng lời nói cũng như đời sống mà không sợ hãi trước bất cứ khó khăn và thách đố nào. BÀI ĐỌC 1: Gr …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A Trước tiên, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do Đức giáo hoàng Urbanô IV thiết lập vào năm 1264, được cử hành trong giáo hội Latinh vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong quy trình canh tân phụng vụ, Công đồng Vatican …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được bằng lí trí nhưng chỉ bằng con tim. Các bài đọc trong ngày lễ này cũng không trực tiếp giải thích giáo lý về Chúa Ba Ngôi như chúng ta …

xem thêm