Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được bằng lí trí nhưng chỉ bằng con tim. Các bài đọc trong ngày lễ này cũng không trực tiếp giải thích giáo lý về Chúa Ba Ngôi như chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A  Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A Các bài đọc hôm nay trình bày ý nghĩa của việc cử hành lễ Chúa Thăng Thiên: Chúa Kitô được tôn vinh trên mọi phẩm trật thần thiêng cũng như trần thế, vượt qua mọi chiều kích thời gian. Người được tôn vinh cũng chia sẻ cho chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A Từ phần sau của mùa Phục Sinh chúng ta chuyển từ việc chiêm ngắm Chúa Phục Sinh trong các lần hiện ra với các môn đệ, sang việc suy niệm Đấng Kitô được tôn vinh hiện diện trong cộng đoàn Giáo hội qua Chúa Thánh Thần. Hoạt động của …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A Mỗi cộng đoàn giáo hội trong hoàn cảnh lịch sử riêng của mình đều đối diện với những vấn đề cần phải giải quyết. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể cho chúng ta thấy mỗi cộng đoàn đã giải quyết những vấn đề riêng của mình …

xem thêm

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ Sách Công vụ Tông đồ thuật lại cho chúng ta nguồn gốc của Kitô giáo. Đức tin mới, niềm tin vào Đức Giêsu thành Nazarét bắt đầu vào một thời điểm đặc biệt trong thời gian và không gian: trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái và …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A  Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A Chủ đề của những bài đọc Lời Chúa hôm nay đều mang một ý nghĩa chung, ý nghĩa khích lệ: dù bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời đầy thử thách này Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa luôn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của …

xem thêm