Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C Chủ đề trung tâm của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là chúng ta đạt được sự sống đời đời qua việc yêu mến Thiên Chúa hiện diện trong những người thân cận, và bằng cách trở thành những người láng giềng tốt.   BÀI ĐỌC 1: Đnl …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về việc loan báo Tin Mừng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng về Nước Trời bằng lời nói, việc làm và cuộc sống không phải là nhiệm vụ của chỉ một số ít người. Đúng hơn, …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về ơn gọi và sự đáp trả của con người trước ơn gọi đó. Chúa mời gọi mỗi người hoàn toàn dấn thân và tự do theo Chúa với tinh thần yêu thương kiên nhẫn, – nghĩa là nói lời “Xin …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B  Hôm nay là lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ này còn được gọi là lễ kính Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), hôm nay chúng ta tôn kính thân thể Chúa Kitô, cả trong Bí tích Thánh Thể và trong Giáo hội. Mình Thánh Chúa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được bằng lí trí nhưng chỉ bằng con tim. Các bài đọc trong ngày lễ này cũng không trực tiếp giải thích giáo lý về Chúa Ba Ngôi như chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục sinh: Kitô …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên C

Tìm Hiểu Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên C Lễ Thăng Thiên là một cột mốc thời gian quan trọng trong mùa Phục Sinh. Đó là khoảng thời gian giao mùa: một khoảnh khắc khi chúng ta đã rời khỏi một chặng đường trong cuộc hành trình nhưng vẫn chưa đạt đến chặng kế tiếp. Ngày lễ hôm nay …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C Bài suy gẫm của chúng ta trong Chúa nhật này vừa đưa chúng ta trở lại các chủ đề của tuần trước vừa hướng sự chú ý của chúng ta đến biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu đang ở phía trước. Chúng ta được mời gọi nhìn xem …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C Các bài đọc hôm nay nói về sự mới mẻ: Giêrusalem mới, trời mới đất mới, và điều răn mới. Chúng ta cũng được mời gọi đổi mới đời sống, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn cái nhìn và sắp xếp lại các ưu tiên của chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm