Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia Isaia, tiếng Hipri Yeshaʿyahu (“Chúa là ơn cứu độ”), (tên rất phổ biến vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên ở Giêrusalem), vị tiên tri mà sách Isaia được đặt tên theo (chỉ 39 chương đầu được thực sự gán cho ông), một người có công đóng góp đáng kể cho truyền thống Do …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C Chúa Nhật II Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị một con đường trong tâm hồn mình để đón chờ Chúa Giêsu Đấng cứu độ chúng ta ngự đến. Chúng ta cũng cần chuẩn bị cho Chúa đến với chúng ta hàng ngày trong bí tích Thánh Thể, …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúachúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúachúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C   Các bài đọc Chúa nhật I Mùa Vọng tạo tiền đề cho những suy tư của chúng ta về toàn bộ thời gian này. Các chủ đề hôm nay gồm: những lời Thiên Chúa hứa; cuộc tái lâm của Con Người; niềm khao khát chờ mong; và cách sống …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm B CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ Trong ngày Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội chiêm ngắm và suy tôn Chúa Giêsu là Vua. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói về vương quyền của Chúa Kitô. Vương quyền của Người bao trùm toàn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tìm Hiểu Lời Chúa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Vào Chúa nhật trước Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh Tử Đạo. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ngày lễ này: làm chứng cho Chúa. Cử hành lễ hôm nay chúng ta cùng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B Chúa nhật tuần trước Chúa mời gọi chúng ta yêu mến Chúa trọn vẹn con người mình. Chủ đề hôm nay là thái độ sẵn sàng dâng cho Chúa tất cả những gì sở hữu. Như thế Lời Chúa đưa ra cho chúng ta mô hình dâng hiến mà …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm B Sứ điệp trọng tâm của các bài đọc hôm nay cũng là nguyên lí nền tảng cho các tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được tạo …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B Khi bước vào chặng đường kết thúc Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi tạm dừng để nhìn lại chúng ta đã đi được bao xa. Đây là thời gian để kiểm tra xem chúng ta đã trưởng thành như thế nào trong cuộc đời làm môn đệ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm B Khi tiến gần đến cuối Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi nhìn lại những đòi hỏi về tư cách người môn đệ. Chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa Giêsu thế nào? Câu trả lời gợi ý được tìm thấy trong thân phận Đấng Messia. …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B Các bài đọc của Chúa nhật này cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống nhất thiết phải có chọn lựa, và chúng ta phải ưu tiên chọn Chúa. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng không có lựa chọn quan trọng nào là không phải trả giá. Tuy …

xem thêm