Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là thách đố điều chỉnh đời sống của chúng ta cho phù hợp với sự hiện diện sống động của Chúa Phục Sinh. Chúng ta ngày càng nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Giêsu gửi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh  Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của chúng ta. …

xem thêm

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 18 -19)

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 18 -19) Tin mừng Gioan được trình bày một cách đặc biệt về văn phong cũng như về nội dung, và rất khác biệt với các Tin mừng Nhất lãm. Các nhà chú giải Kinh Thánh từ lâu đã cho rằng Gioan sử dụng một hình thức kĩ thuật …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B NGƯỜI BẰNG LÒNG CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ (Pl 2,8) Hội Thánh cử hành Chúa nhật thứ sáu Mùa Chay cũng là Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Thương Khó. Đây là thời gian cao điểm của cả năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi để tưởng …

xem thêm

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marcô

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marcô Marcô 14,1 – 15,47  CÁI NHÌN CHUNG Trong thế kỷ XX, ít có tác phẩm nào trong Tân Ước được chú ý nhiều hơn Tin Mừng Marcô. Với sự phát triển của phương pháp phê bình lịch sử vào thế kỷ XIX, các học giả tin rằng Marcô là sách …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B Các bài đọc hôm nay tập chú vào cái chết đang đến gần của Chúa Giêsu mà thánh Phaolô coi là lễ hiến tế còn Gioan cho là giờ Người “được tôn vinh”. Các bài đọc cũng đưa ra cho chúng ta một thách thức. Giống như Chúa Giêsu …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B  Tiếp tục suy niệm về ý nghĩa của Đức Kitô đối với đời sống của chúng ta, các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày một chủ đề không bao giờ có thể suy thấu, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với thế gian, được …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng Mùa Chay là thời gian thuận tiện để dọn dẹp Đền thờ tâm hồn của mình, để rồi chúng ta có thể cử hành sự thờ phượng đích thực như Chúa muốn. Phụng tự mới đòi hỏi chúng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B  Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là thách đố về một cuộc biến đổi toàn diện, đặc biệt trong Mùa Chay này. Chúng ta phải biến đổi đời sống thiêng liêng buồn tẻ và tĩnh tại của mình thành đời sống Kitô năng động trong Mùa …

xem thêm