Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXIII

print

 

CHƯƠNG XXIII

Khi đã làm cho giới lãnh đạo tôn giáo phải câm lặng, không thể bắt bẻ Chúa bằng những câu hỏi, Người bắt đầu tố cáo thói giả hình của các kinh sư và người Pharisêu bằng một loạt những lời kết án nặng nề (1-36). Và mặc dù phải khiển trách họ nặng lời Chúa vẫn tỏ lòng thương xót dân thành Giêrusalem (37-39).

BỐ CỤC

Mt 23,1-4   Chúa nhắc nhở dân chúng tuân giữ những lời dạy chân chính, không theo những gương   xấu của kinh sư và Pharisêu.

Mt 23,5-12 Các môn đệ cần phải để ý những tham vọng của đám người này.

Mt 23,13-33         Tám lời chúc dữ chống lại thói giả hình và mù quáng,

Mt 23,34-39         tiên báo sự hủy diệt thành Giêrusalem.

CHỦ ĐIỂM

   *Thói giả hình của các kinh sư và Pharisêu

   *Chúa đau buồn trước sự cứng lòng và hủy diệt của Giêrusalem

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Đâu là những điểm chính của chương này?

   – Chúa tố cáo giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái: Mt 23,1-36

   – Chúa khóc thương Giêrusalem: Mt 23,37-39

2) Chúa nhắc nhở dân chúng làm gì đối với các kinh sư và người Pharisêu? (3)

   – Hãy làm theo những gì họ nói; đừng thực hành những gì họ giảng.

3) Hãy kể ra những lời Chúa trách mắng các kinh sư và Pharisêu (3-7)

   – Nói mà không làm

   – Chất gánh nặng trên vai người khác còn mình thì không động tay vào

   – Làm mọi việc cốt để được thấy

   – Đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài   

   – Ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường  

   – Thích được chào hỏi nơi công cộng, thích được gọi là “rabbi”.

4) Chúa dạy các môn đệ không được làm gì? Tại sao? (8-11)

   – Không được gọi những danh xưng “rabbi”, “Cha”, “Thầy”

   – Thay vì muốn được tôn vinh bằng những tước danh đó thì hãy khiêm tốn phục vụ.

5) Hãy kể ra những lí do Chúa đưa ra tám lời khiển trách nặng nề (13,14,15,16, 23,25,27,29)

   – Khóa cửa Nước Trời không cho người ta vào

   – Nuốt tài sản của các bà góa, làm bộ cầu nguyện lâu giờ

   – Làm cho người mới theo đạo đáng xuống hỏa ngục gấp đôi

   – Không phân biệt các lời thề thốt

   – Nộp các thứ thuế nhưng lại bỏ qua công lí, lòng nhân, và đức tín trung  

   – Rửa sạch bên ngoài, không quan tâm đến nội tâm

   – Bên ngoài làm bộ công chính; bên trong thì giả hình và gian ác

   – Xây mồ mả cho các ngôn sứ nhưng lại giết các họ

6) Chúa Giêsu nói gì về tình trạng của Giêrusalem? (38)

   – “Này, nhà các người sẽ bị bỏ hoang, mặc cho các ngươi”.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          23,1-12 : Đức Giêsu và Pharisêu, 574-75, 579; sự khiêm nhường, 526, 2559

          23,13-36 : Sự mê tín, 2111; lời thề, 2149-55; Hỏa ngục, 1033-37

          23,37-39 : Chúa Giêsu và Giêrusalem, 557-60; sự cứu chuộc Israel, 674