Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXVII

print

CHƯƠNG XXVII

Người Do Thái không được thi hành án tử, do đó giới lãnh đạo tôn giáo đã điệu giải Chúa Giêsu đến tổng trấn Philatô để xử án Người bằng cách đóng đinh vào thập giá (1-2, 11-31). Trong lúc đó, Giuđa trả lại số tiền phản bội và đi treo cổ tự vẫn (3-9). Chịu đóng đinh cùng với hai người trộm cướp hai bên, Chúa Giêsu chịu treo sáu giờ trên thập giá, sau cùng Người trút linh hồn (32-56). Sau cùng Chúa được mai táng trong một ngôi mộ mới của ông Giuse Arimathê, và được lính gác Rôma canh giữ xác của Người (57-66).

 

BỐ CỤC

 

Mt 27,1-2   Chúa bị điệu giải đến tổng trấn Philatô.

Mt 27,3-18 Giuda treo co tự vẫn.

Mt 27,19     Philatô được vợ nhắc nhở,

Mt 27,20-26         và trong khi bị đám đông hối thúc, ông rửa tay để nói đến sự vô can. Rồi ông tha Baraba.

Mt 27,27-32         Chúa Giêsu chịu nhạo báng và đội vòng gai;

Mt 27,33-38         bị đóng đinh;

Mt 27,39-49         chịu nhục mạ;

Mt 27,50-61         Người chết và được an táng;

Mt 27,62-66         ngôi mộ được niêm ấn và canh giữ.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Những biến cố dẫn đến cuộc đóng đinh Chúa Giêsu

   *Những đau khổ Chúa phải chịu trước khi chết

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Chúa Giêsu trước Philatô và quân lính của ông: Mt 27,1-2,10-31

   – Giuđa treo cổ tự vẫn: Mt 27,3-9

   – Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết: Mt 27,32-56

   – Chúa được an táng trong ngôi mộ do lính canh giữ: Mt 27,57-66

 

2) Giuđa đã làm gì khi biết Chúa Giêsu chịu xử án? (3-5)

   – Trả lại tiền phản bội và đi treo cổ.

 

3) Chúa Giêsu đã tuyên bố điều gì trước mặt Philatô? (11)

   – Người là vua dân Do Thái.

 

4) Ai đã được phóng thích thay Chúa Giêsu? (15-26)

   – Baraba, một tội phạm khét tiếng.

 

5) Lính Rôma đã xúc phạm đến Chúa Giêsu bằng hành động nào? (26,28-31)

   – Đánh đòn, lột áo, đội vòng gai, khạc nhổ, đập vào đầu.

 

6) Ai vác đỡ thập giá Chúa? Chúa chịu đóng đinh ở đâu? (32-33)

   – Simôn Kyrênê; Gôlgôtha (Đồi Sọ)

 

7) Ai đã xúc phạm và nhục mạ Chúa khi Người bị treo trên thánh giá? (39)

   – Những người qua lại, gồm cả các thượng tế, kinh sư và kì mục.

 

8) Những lính canh đã tuyên xưng điều gì sau khi thấy những sự kiện theo sau cái chết của Chúa Giêsu? (54)

   – “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa”.

 

9) Chúa Giêsu được chôn táng ở đâu? Những phụ nữ nào đã hướng mặt vào mồ? (57-61)

   – Trong ngôi mộ mới của ông Giuse; các bà Maria Magđala, và một bà Maria khác (x. Mt 27,56).

 

10) Tại sao lính Rôma lại canh giữ kĩ lưỡng mộ của Chúa Giêsu? (62-66)

   – Họ sợ các môn đệ đến lấy xác rồi nói Chúa đã sống lại.

 

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          27,11-26 : Người Do Thái không có tội một cách tập thể về cái chết của Đức Giêsu, 597

          27,33-56 : Con Thiên Chúa, 441; Đức Maria trọn đời trinh khiết, 500; Đức Giêsu và đền thờ, 585-86; Chúa xuống âm phủ, 633