Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXVI

print

 

CHƯƠNG XXVI

 

Một chương dài thuật lại những biến cố dữ dội và đau buồn, gồm những sự kiện chính: âm mưu bắt và giết Chúa Giêsu, dã tâm phản bội của Giuđa Iscariốt (1-5, 14-16), rồi xức dầu ở Bêthania (6-13), bữa tiệc Vượt Qua và việc lập bí tích Thánh Thể (17-35), Chúa cầu nguyện tại vườn Ghêtsêmani (36-46), Giuđa phản bội và Chúa bị bắt (47-56), trình diện trước Caipha và Thượng Hội Đồng (57-68), và cuối cùng ông Phêrô chối Chúa như đã được cảnh báo (69-75).

 

BỐ CỤC

 

Mt 26,1-2   Chúa báo trước cái chết của Người.

Mt 26,3-5   Thượng tế và kì mục hội ý bắt và giết Chúa.

Mt 26,6-13 một phụ nữ xức dầu thơm trên đầu Chúa.

Mt 26,14-16         Giuđa âm mưu bội phản.

Mt 26,17-25         Chúa ăn lễ Vượt Qua;

Mt 26,26-29         lập bí tích Thánh Thể;

Mt 26,30-35         báo trước các môn đệ bị vấp ngã và việc Phêrô chối Chúa;

Mt 26,36-46         cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmani;

Mt 26,47-56         Chúa bị bắt,

Mt 26,57-68         bị điệu dẫn đến Caipha,

Mt 26,69-75         Phêro chối Chúa.

 

CHỦ ĐIỂM

 

  *Những biến cố dẫn đến việc Chúa bị bắt và xét xử 

  *Lập bí tích Thánh Thể 

  *Giuđa phản bội và Phêrô chối Thầy

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Lập kế hoạch giết Chúa: Mt 26,1-5,14-16

   – Chúa được xức dầu tại Bêthania: Mt 26,6-13

   – Bữa ăn Vượt Qua: Mt 26,17-35

   – Cầu nguyện tại vườn: Mt 26,36-46

   – Sự phản bội và Chúa bị bắt: Mt 26,47-56

   – Trước Caipha và Thượng Hội Đồng: Mt 26,57-68

   – Phêrô chối Chúa: Mt 26,69-75

 

2) Những ai lập kế hoạch dùng mưu bắt và giết Chúa? (3-4)

   – Các thượng tế, kinh sư, kì mục cùng với Caipha.

 

3) Chúa đã nói gì cho người phụ nữ đã xức dầu cho Người? (13)

   – Việc làm của cô được loan đi khắp thiên hạ để nhớ tới cô.

 

4) Giuđa muốn nhận bao nhiêu tiền để nộp Chúa Giêsu? (14-15)

   – Ba mươi đồng bạc.

 

5) Chúa Giêsu đã làm điều quan trọng nào trong khi ăn lễ Vượt Qua? (26-28; x. 1Cr 11,17-34)

   – Lập bí tích Thánh Thể.

 

6) Chúa Giêsu đã báo trước điều gì xảy ra đêm đó? (31-35)

   – Các môn đệ sẽ vấp ngã, còn Phêrô thì sẽ chối Thầy ba lần.

 

7) Chúa đã cầu nguyện điều gì ba lần trong vườn Gếthsêmani? (39,42,44)

   -“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

 

8) Lời tuyên xưng nào Chúa chấp nhận trong lúc bị xử án? (63-64)

   – Rằng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

 

9) Sau khi chối ba lần và nhận ra Chúa, ông Phêrô đã làm gì? (75)

   – Ông đi ra ngoài và khóc nức nở.

 

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          26,1-5 : Chúa Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái, 595-97

          26,6-13 : Quan tâm đến những người nghèo khó, 2447-49

          26,20-30 : Bữa Tiệc Li, 610-11; Chúa lập bí tích Thánh Thể, 1337-44; Bí tích Thánh Thể, bảo chứng cho vinh quang tương lai, 1403

          26,31-35 : Kiên trì trong đức tin, 162; Chúa Giêsu, mục tử của đàn chiên, 764

          26,36-46 : Chúa Giêsu tự ý đón nhận đau khổ và cái chết, 609; hấp hối và cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmani, 612, 2849

          26,47-56 : Mọi tội nhân đều là tác giả của cuộc Khổ Nạn, 598; trong kế hoạch của Thiên Chúa theo Kinh Thánh, 599-601

          26,57-68 : Đức Giêsu, Đấng Messia, 436-40; Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, 441-45; Đức Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha, 659-64; Thượng Hội Đồng hiểu lầm Đức Giêsu, 591