Thông Báo Về  Các Chuyên Mục của WCT

print

Thông Báo Về  Các Chuyên Mục của WCT

Để mục Thông Báo hợp logic hơn từ nay xin quý vị  xem những bài cũ hoặc những chuyên mục nhỏ ở các menu con trong chuyên mục  chính. Ví dụ:

  1. Hạt giống nảy mầm trong chuyên mục Lời Chúa: https://gpcantho.com/category/loi-chua/hat-giong-nay-mam/.
  2. Mục vụ di dân trong chuyên mục Mục vụ: https://gpcantho.com/category/muc-vu/muc-vu-di-dan/
  3. Lịch phụng vụ, Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 05-2020… trong menu con Phụng vụ hàng tháng của chuyên mục Phụng Vụ: https://gpcantho.com/category/phung-vu/phung-vu-hang-thang/
  4. Chuyên mục Sách đạo, Đọc sách dùm bạn cũng có những menu con cho từng cuốn sách để quý vị dễ tìm bài.

    Vd: Lòi nguyện từ trái tim: https://gpcantho.com/category/tai-lieu/sach-dao/loi-nguyen-tu-trai-tim/

    Như trái mắm – Lm Piô Hậu: https://gpcantho.com/category/tai-lieu/doc-sach-dum-ban/nhu-trai-mam-lm-pio-hau/

Khi rê chuột vào thanh công cụ trên cùng của trang web, quý vị sẽ thấy trong các chuyên mục chính có hiển thị các menu con. Xin bấm vào các menu con đó để tìm bài.

Xin chân thành cám ơn.

BBT/WCT