Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần HX

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần:

Đáp ca- TV 103:

Ca tiếp liên:

Dâng lễ: Của lễ hy sinh:

Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến:

Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần:

Kết lễ: Loan báo Tin Mừng: