Lịch Thêm Sức 2024 Do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

print
LỊCH THÊM SỨC ĐỨC CHA STÊPHANÔ 2024 2

 

LỊCH THÊM SỨC 2024

(HẠT VỊ THANH, HẠT TRÀ LỒNG, HẠT BẠC LIÊU, HẠT CÀ MAU)

 ĐỨC CHA STÊPHANÔ TRI BỬU THIÊN

 

I. THÁNG 06/2024

 

 

STT

NGÀY GIỜ

 

GIÁO XỨ/

GIÁO ĐIỂM

GHI CHÚ

01

09g00 Thứ Bảy, ngày 22/06/2024

TRÀ CÚ

 

02

15g30 Thứ Bảy, ngày 22/06/2024

TRÀ LỒNG

 

03

10g00 Chúa Nhật, ngày 23/06/2024

VĨNH LỢI

 

04

15g30 Chúa Nhật, ngày 23/06/2024

TRƯỜNG THẮNG

 

05

10g00 Thứ Bảy, ngày 29/06/2024

KINH NƯỚC LÊN

 

 

06

15g00 Thứ Bảy, ngày 29/06/2024

THÁNH TÂM

 

 

07

09g00 Chúa Nhật, ngày 30/06/2024

TRÀ BAN

 

08

15g30 Chúa Nhật, ngày 30/06/2024

TÂN LẬP

 

 

 

 

II. THÁNG 07/2024

 

 

STT

 

 

NGÀY GIỜ

 

 

GIÁO XỨ/

GIÁO ĐIỂM

 

 

GHI CHÚ

 

09

09g00 Thứ Bảy, ngày 06/07/2024

XAVIER

 

10

15g30 Thứ Bảy, ngày 06/07/2024

VỊNH CHÈO

 

11

09g00 Chúa Nhật, ngày 07/07/2024

 

HUYỆN SỬ

 

12

16g00 Chúa Nhật, ngày 07/07/2024

TẮC VÂN

 

13

09g00 Chúa Nhật, ngày 14/07/2024

CÀ MAU

 

14

16g00 Chúa Nhật, ngày 14/07/2024

QUẢN LONG

 

15

10g00 Thứ Bảy, ngày 20/07/2024

LA CUA

 

15

10g00 Chúa Nhật, ngày 21/07/2024

BÀU SEN

 

16

15g30 Chúa Nhật, ngày 21/07/2024

TÂN THÀNH

 

17

10g00 Thứ Hai, ngày 22/07/2024

GIUSE

(Hạt Bạc Liêu)

 

18

16g00 Thứ Hai, ngày 22/07/2024

VÔ NHỄM

(Hạt Bạc Liêu) 

 

19

10g00 Thứ Ba, ngày 23/07/2024

PHÊRÔ

(Hạt Bạc Liêu)  

 

20

16g00 Thứ Ba, ngày 23/07/2024

VĨNH HẬU

 

21

09g00 Thứ Tư, ngày 24/07/2024

TẮC SẬY

 

22

16g00 Thứ Tư, ngày 24/07/2024

NINH SƠN

 

23

09g00 Thứ Năm, ngày 25/07/2024

VĨNH MỸ

 

24

16g00 Thứ Năm, ngày 25/07/2024

VĨNH HIỆP

 

25

10g00 Thứ Bảy, ngày 27/07/2024

SÔNG ĐỐC

 

26

15g30 Thứ Bảy, ngày 27/07/2024

KHÁNH HƯNG

 

27

10g00 Chúa Nhật, ngày 28/07/2024

U MINH

 

28

15g30 Chúa Nhật, ngày 28/07/2024

KINH ĐỨC BÀ

 

 

  

III. THÁNG 08/2024

 

 

STT

 

 

NGÀY GIỜ

 

 

GIÁO XỨ

 

 

GHI CHÚ

29

10g00 Thứ Bảy, ngày 03/08/2024

TÔMA

 

30

 16g00 Thứ Bảy, ngày 03/08/2024

VỊ HƯNG

 

31

09g00 Chúa Nhật, ngày 04/08/2024

TÂN LỘC

 

 

32

16g00 Chúa Nhật, ngày 04/08/2024

LONG MỸ

 

33

10g00 Thứ Bảy, ngày 10/08/2024

CÁI TRẦU

 

34

16g00 Thứ Bảy, ngày 10/08/2024

TRÀ RẰM

 

35

10g00 Chúa Nhật, ngày 11/08/2024

LƯƠNG THIỆN

 

36

16g00 Chúa Nhật, ngày 11/08/2024

VỊ TÍN

 

37

10g00 Chúa Nhật, ngày 18/08/2024

GÀNH HÀO

 

 

38

16g00 Chúa Nhật, ngày 18/08/2024

KINH 4

 

 

39

10g00 Chúa Nhật, ngày 25/08/2024

SƠN TRẮNG

 

40

16g00 Chúa Nhật, ngày 25/08/2024

ĐỨC MẸ HXLT

 

 

 

IV. THÁNG 09/2024

 

 

STT

 

 

NGÀY GIỜ

 

 

GIÁO XỨ/

GIÁO ĐIỂM

 

 

GHI CHÚ

41

10g00 Chúa Nhật, ngày 01/09/2024

TÂN PHÚ

 

 

42

16g00 Chúa Nhật, ngày 01/09/2024

VỊ THANH

 

 

 

                                                          Tp. Cần Thơ, ngày 24 tháng 5 năm 2024

                            VPTGM