Lời Chúa

Loan báo Tin Mừng

Loan báo Tin Mừng CN TN 3 C  Sau một thời gian ngược xuôi giảng dạy ở nhiều nơi, Chúa Giêsu trở về quê hương Nadarét yêu dấu thăm viếng. Vào ngày Sabát, Ngài đến hội đường, người ta mời Ngài đọc sách thánh và giảng dạy. Thời đó, tại Israel có hai nơi dành cho việc phụng tự là …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm CN 3 TN C

Các Bài Suy Niệm CN 3 TN C Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 MỤC LỤC   Ghen tỵ. 1 Đức Giêsu – Tin Mừng cho mọi người 4 Sống sứ vụ của Chúa – Anmai 8 Cộng đồng – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 15 Lời quyền năng là Thần trí và là sự sống. 21 …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật III TN. C

SCĐ Chúa Nhật III TN. C Chủ đề : Tin Mừng được loan báo cho người nghèo    – “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4,18) Sợi chỉ đỏ : Bài đọc I kể chuyện tư tế Ét-ra đọc sách Luật cho dân do thái vừa từ chốn lưu đày trở …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 21.01 Đến Ngày 26.01.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 21.01 Đến Ngày 26.01.2019 21.01.2019. 22.01.2019. 23.01.2019. 24.01.2019. 25.01.2019. 26.01.2019.   21.01.2019 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Thánh Anê trinh nữ, tử đạo. Mc 2,18-22   Lời Chúa: Rượu mới, bầu cũng phải mới.” (Mc 2,22) Câu chuyện minh họa: Nhờ bỏ ăn trưa mà nhà kinh tế học WALTER WILLIAMS tìm ra …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Lm Carôlô Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 2,18-22 A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/01/2019  21/01/19 THỨ HAI TUẦN 2 TN Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo   Mc 2,18-22. 22/01/19 THỨ BA TUẦN 2 TN Th. Vinh Sơn, phó tế, tử đạo Mc 2,23-28. 23/01/19 THỨ TƯ TUẦN 2 TN Mc 3,1-6. 24/01/19 thỨ năm tuẦn 2 tn Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 3,7-12. 25/01/19 …

xem thêm

Có Chúa Là Có Niềm Vui

Chúa Nhật II Thường Niên C (2019) Có Chúa Là Có Niềm Vui Lm. Giuse Nguyễn Năm thứ nhất triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” (Evangelii Gaudium) vào ngày 24.11.2013. Ba năm sau, Ngài tiếp tục ban hành Tông huấn thứ hai: “Niềm vui của tình yêu” …

xem thêm

Cùng Mẹ Vững Tin Vào Tình Thương Của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11 Cùng Mẹ Vững Tin Vào Tình Thương Của Chúa HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức  Giê-su. (2) Đức Giê-su và các môn …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên C

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên C Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11 MỤC LỤC Phép lạ. 4 Tiệc cưới Cana – ViKiNi 6 Để cho tình mặn nồng – Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa. 9 Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa. 13 Dấu lạ đầu tiên – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm.. 17 Rượu …

xem thêm