Lời Chúa

Suy niệm Thứ Hai Tuần Thánh trong mùa dịch Covid–19: Thiên Chúa ở nhà với con người

Thiên Chúa ở nhà với con người Giuse Phạm Đình Ngọc SJ    Sau ngày Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, bạn có biết Đức Giêsu ở đâu không? Ngài ở một nơi khá bí mật. Vì tình hình lúc đó rất nguy hiểm cho Ngài. Các thượng tế và người Pharisêu đang tìm bắt Ngài. Họ thông báo: “Ai …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh Thứ Hai tuần Thánh. Thứ ba Tuần Thánh. Thứ Tư Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh, năm A. NGÀY MAI TÁNG THẦY Thứ Hai tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13,21-33. 36-38) THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25) THỨ NĂM TUÂN THÁNH (Ga 13,1-15) THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19. 42) THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) Sứ điệp: Tính ích kỷ và lòng tham lam khiến chúng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT LỄ LÁ.. Thứ Hai: Ga 12, 1-11. Thứ Ba: Ga 13,21-33.36-38. Thứ Tư: Mt 26,14-25. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy: Canh thức Phục Sinh. Chúa Nhật Phục Sinh. CHÚA NHẬT LỄ LÁ ĐƯỜNG THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG TÌNH  Cùng với GH hoàn …

xem thêm

Suy Niệm CN Lễ Lá Năm A – Chẳng lẽ con sao?– Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chẳng lẽ con sao?(Chúa nhật Lễ Lá A) Lời Chúa: Mt 26, 14-27,66 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, …

xem thêm

Theo Chúa Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA  NHẬT LỄ LÁ A – KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 -THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54 Theo Chúa Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá I. HỌC LỜI CHÚA 1A. TIN MỪNG KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 (1) Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su …

xem thêm

Hai Sắc Thái của Mầu Nhiệm Vượt Qua

Hai Sắc Thái của Mầu Nhiệm Vượt Qua LỄ LÁ Nội dung chính yếu của cử hành phụng vụ Tuần Thánh là cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài là người tôi tớ đau khổ của Đức Giavê. Ngài đón nhận Thập giá tủi nhục thất bại, và đã biến đổi Thập giá thành nguồn ơn cứu độ, tình thương tha thứ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 MỤC LỤC Đau khổ của Đức Kitô. 3 Lễ lá – Mt 21,1-11. 5 Con đường Chúa đi – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 7 Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 10 Đức Giêsu đối diện với cái chết 13 Con người tham …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020 01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42. 1 02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 8,51-59. 2 03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 10,31-42. 3 04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. I-si-đo-rô, GM, tiến sĩ  Ga 11,45-57. 4 …

xem thêm