Lời Chúa

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh : Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu. “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em”(Ga 14,26) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa Giêsu nói trước …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29 MỤC LỤC Xa mặt, không cách lòng – ViKiNi 4 Yêu thương. 8 Sống Lời Chúa. 10 Thánh Thần, nguyên lý của bình an. 14 Chúa ở bên tôi. 19 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 21 Tại …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 5 PS C: Điều Răn Mới– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐIỀU RĂN MỚI(Chúa nhật 5 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019 20.05.2019. 21.05.2019. 22.05.2019. 23.05.2019. 24.05.2019. 25.05.2019. 20.05.2019 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   Lời Chúa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21) Câu chuyện minh họa: Thánh Phanxicô Assisie có lòng yêu mến Chúa và yêu …

xem thêm

Yêu Kiểu Mới

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C Yêu Kiểu Mới Lm. Giuse Nguyễn Di chúc của một người là cái gì rất quý giá, thiêng liêng cho những người thân. Vì vậy họ sẽ làm mọi cách để thực hiện di chúc đó, nhiều khi phải hy sinh sinh nhiều thứ để thực hiện nguyện vọng của người đã khuất. …

xem thêm

Dấu Hiệu Nhận Biết

Dấu Hiệu Nhận Biết Cn 5 Phục Sinh C Trong giờ phút linh thiêng khi sắp từ giã những người thân yêu để vĩnh viễn ra đi sang thế giới khác, người hấp hối gắng chút hơi tàn căn dặn người yêu dấu những điều mà họ cho là quan trọng nhất.   Khi sắp từ giã các môn đệ …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35 MỤC LỤC Điều răn mới – ViKiNi 4 Yêu thương. 8 Giới luật yêu thương. 10 Yêu thương anh em.. 14 Yêu thương như Thầy đã yêu thương. 16 Yêu thương nhau – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 20 Yêu …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương  “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết các môn đệ của Chúa. Vì thế có thể nói …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019 13.05.2019. 14.05.2019. 15.05.2019. 16.05.2019. 17.05.2019. 18.05.2019. 13.05.2019 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,1-10 Lời Chúa: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11) Câu chuyện minh họa: Hai anh em nọ con của một mẹ …

xem thêm