Lời Chúa

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Mc 9,2-10 A. Hạt giống… Tường thuật Chúa Giêsu biến hình nằm trong phần thứ 3 của quyển Tin Mừng Máccô, phần được các nhà nghiên cứu Thánh Kinh đề tựa là “Mầu nhiệm Con Người”. Tường thuật này lại đi liền sau lời Chúa Giêsu loan báo cuộc chịu nạn sắp tới (Mc 8,31-38). …

xem thêm

Lời Chúa – Phương Thế Hữu Hiệu Giúp Đổi Mới Tâm Hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10 Lời Chúa – Phương Thế Hữu Hiệu Giúp Đổi Mới Tâm Hồn I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 9,2-10 (2) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra …

xem thêm

Thiên Chúa Tặng Quà Giêsu Kitô cho con người. 

  Thiên Chúa Tặng Quà Giêsu Kitô cho con người.  Chúa Nhật Thứ II  Mùa Chay Năm B   vo ha   Hơn hai tuần trước,  người Việt Nam nói riêng, chung vui ăn Tết Nguyên Đán. Mỗi năm vào ba ngày nầy, ngoài việc tụ họp gia đình, chung nhau bữa cơm thân ái và chúc  mừng nhau với những thứ quà  hiện kim hiện vật. Quà …

xem thêm

Một Thoáng Thiên Đàng

Một Thoáng Thiên Đàng CN 2 CHAY B Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi Tabor. Biến Hình rực rỡ nhằm củng cố tinh thần cho các môn đệ sau khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn. Các môn đệ không thể hiểu được hành trình của Đấng Cứu Thế sao lắm gian nan; kẻ theo Ngài làm sao …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC Tin để lên núi – Huệ Minh. 4 Muốn hạnh phúc phải vâng lời Người – ViKiNi 8 Biến đổi lòng tin – Biến đổi cuộc đời!. 11 Xin ơn biến đổi 17 Abraham.. 21 Đức tin và đau khổ. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô

22/02 Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phê-Rô   Mt 16,13-19 Sứ điệp: Chúa Giê-su thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đơcs tin của Thánh Phê-rô. Ngài được Chúa đặt làm thủ lãnh của Hội Thánh. Hiệp thông cùng Hội Thánh có nghĩa là phải hiệp thông với Thánh Phê-rô và người kế vị là Đức Thánh Cha. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 MC Năm B Chủ đề : Cũng vì thương, Thiên Chúa ban Đức Giêsu cho loài người “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (St 22,1-2.9a.10-13.15-18) : Ngày xưa, Abraham đã tế sát đứa con duy nhất là Isaac. Câu chuyện này chỉ …

xem thêm

Những Cám Dỗ Trong Cuộc Đời

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B – 2021 Những Cám Dỗ Trong Cuộc Đời Lm. Giuse Nguyễn Sinh thời, cụ Tú Xương phán “Một trà, một rượu, một đàn bà – Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta – Chừa được thứ nào hay thứ ấy – Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Cụ Tú đã cảm nhận …

xem thêm

Phương Thế Chiến Thắng Ma Quỷ Cám Dỗ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN I MÙA CHAY B St 9,8-15 ; 1 Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15 Phương Thế Chiến Thắng Ma Quỷ Cám Dỗ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 1,12-15. (12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28 Tháng 02/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28 Tháng 02/2021   21/02/21 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – B Mc 1,12-15  CHÚA CHỊU CÁM DỖ Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ. ( Mc 1,13) Suy niệm: Mùa Chay là một hành trình “chịu cám dỗ” theo chân Chúa Giê-su. Cám dỗ đến từ Xa-tan, “tên cám …

xem thêm