Lời Chúa

Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần (có video trọn năm)

Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần (có video trọn năm) Quý vị nào muốn đọc và xem video Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần, xin xem lại trong menu Hạt Giống Nảy Mầm từ trang 8 trở lại đến trang 1 theo link dưới đây. Xin cám ơn. Hạt Giống Nảy Mầm Trong Tuần

xem thêm

Thức tỉnh sớm hầu tỉnh thức kịp

Thức tỉnh sớm hầu tỉnh thức kịp Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Một triết gia nọ đã từng nói: “Tôn giáo không đem lại cho ta niềm hy vọng, không phải là tôn giáo đáng để chúng ta tin theo”. Như chúng ta biết rõ, chúng ta đã được lãnh nhận đức tin, đức cậy, đức mến (thường được …

xem thêm

Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa

  Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A – 27.11.2022 vo ha   I.   Chúa Nhật cuối tháng 11 năm nầy, bắt đầu Niên Lịch Phụng Vụ mới  Năm A theo chu kỳ 3 năm A B C xoay vòng, gọi là Chủ Nhật I Mùa Vọng. Gọi như vậy, có ý nghĩa gì?   Xin thưa Mùa Vọng là Mùa của …

xem thêm

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A – Bài suy niệm: Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

CHẾT BẤT THÌNH LÌNH   Người xưa, có câu CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ. Nghĩa là chết sững sờ, chết ngỡ ngàng, chết giật mình, chết bất ngờ, chết đột ngột, chết tươi, chết trẻ, đêm ngủ sáng dậy đã chết, khỏe vẫn chết.   Ngày nay, qua thông tin FACEBOOK, ngày nào cũng có tin người chết. Chết bệnh, …

xem thêm

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Đón Chúa Đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A  Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44 HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 24,37-44 (37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong những ngày …

xem thêm

Linh Mục Người Gìn Giữ Các Linh Hồn

GIẢNG LỄ TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GP. CẦN THƠ THỨ TƯ, CN 34 TNC LINH MỤC NGƯỜI GÌN GIỮ CÁC LINH HỒN Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21,12-19) Khi ấy, ĐGS nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường …

xem thêm

 Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A

 Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 MỤC LỤC Hãy sẵn sàng. 4 Canh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa – Dã Quỳ. 7 Ngày quang lâm – ViKiNi 10 Tỉnh thức và chờ đợi – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ. 12 Thái độ mong chờ Chúa đến. …

xem thêm

Các bài suy niệm Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

21.11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Ai là mẹ tôi?–Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 1 Đức Mẹ Dâng Mình–GM. Bart. Nguyễn Sơn Lâm.. 3 Thực sự trở nên con cái Thiên Chúa–TGM Giuse Nguyễn Năng. 5 Đức Maria là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa–Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái 5 Xin vâng theo thánh …

xem thêm