Lời Chúa

Rắc gieo điều tốt

Rắc gieo điều tốt Nhiều bạn nói với tôi rằng: “Thầy ơi, mình cứ làm điều tốt hoài thì được gì!? Xã hội cũng đâu có tốt lên mấy!” Thực ra những công việc tốt lành của bao người không biết bao giờ mới vực dậy một nền xã hội đang xuống cấp? Tuy vậy, Thiên Chúa không cho phép …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XV Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XV Thường Niên CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Mt 10, 34-11,1. Thứ ba: Mt 11, 20-24. Thứ tư: Mt 11, 25-27. Thứ năm: Mt 11, 28-30. Thứ sáu: Mt 12, 1-8. Thứ bảy: Mt 12, 14-21. CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A Mt 13, 1-23 Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên   Chúa Nhật 15 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 15 Thường niên. Thứ Ba tuần 15 Thường niên. Thứ Tư tuần 15 Thường niên. Thứ Năm tuần 15 Thường niên. Thứ Sáu tuần 15 Thường niên. Thứ Bảy tuần 15 Thường niên.     NGHE VÀ HIỂU Chúa …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên  Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt tình yêu đối với Chúa hơn mọi tình cảm gia đình, hơn cả bản thân mình. Cầu nguyện: Lạy CG, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con làm …

xem thêm

Tôn Vinh Sự Rộng Rãi Và Phung Phí Của Thiên Chúa

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 Tôn Vinh Sự Rộng Rãi Và Phung Phí Của Thiên Chúa Lm. Giuse Nguyễn Những lần trước khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi thường nhìn lại xem tâm hồn mình thuộc loại mảnh đất nào: mảnh đất bên vệ đường, mảnh đất đầy sỏi đá, mảnh đất đầy gai góc, …

xem thêm

Hột Giống Gieo Trên Đất Lành

Hột Giống Gieo Trên Đất Lành CHÚA NHẬT XV TN. NĂM A  vô hạ  1.  Người Pháp từ xa xưa đã có thành ngữ ngắn gọn và đầy ý nghĩa, mà những ai học văn chương đều biết: Le style, c’est l’homme: văn tức là người. Người làm sao thì  tạo ra văn vẻ làm vậy. Rộng hơn, văn còn có nghĩa là mọi nét đẹp trong cuộc sống của …

xem thêm

Hoa Trái Của Sự Thực Hành Lời Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23 HOA TRÁI CỦA SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23 (1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người …

xem thêm

Đất Tốt

Đất Tốt CN 15 TN A Sau khi kể dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cắt nghĩa:“Người gieo giống đây là người gieo lời” và đề cập tới thái độ khác nhau của người nghe. Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn. Hạt giống này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23 MỤC LỤC Hạt giống gieo vào đất tốt – ViKiNi 4 Hãy là mảnh đất tốt – Huệ Minh. 7 Đất tốt 11 Gieo giống. 13 Lòng quảng đại Thiên Chúa. 15 Gieo hạt giống cho mình. 18 …

xem thêm