Lời Chúa

Chọn Phần Tốt Nhất

Chọn Phần Tốt Nhất CN 16 TN C Đức Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận bị chính quyền cộng sản bắt khi ngài đang tiến hành những công việc của Giáo phận như mở Đại Chủng viện, các Dòng tu, các khoá huấn luyện… Ai sẽ là người kế nhiệm để lo những công việc mục vụ quan trọng này?. …

xem thêm

Quân Bình Cuộc Sống Giữa Cầu Nguyện Và Phục Vụ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42 Quân Bình Cuộc Sống Giữa Cầu Nguyện Và Phục Vụ I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên Nguồn Gp Bà Rịa Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Thứ ba (Mt 11,20-24) Thứ tư (Mt 11,25-27) Thứ năm (Mt 11,28-30) Thứ sáu (Mt  12,1-8) Thứ bảy (Mt 12,14-21) Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42 MỤC LỤC Phục vụ. 3 Phần tuyệt hảo. 5 Chọn phần tốt nhất – Thiên Phúc. 7 Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 10 Phần tốt nhất 13 Chỉ có một điều cần. 16 Hiếu khách …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 16 TN C: Chỉ Có Một Điều Cần – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN(Chúa nhật 16 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVI TN C

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN C Chủ đề : Rước Chúa vào nhà “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (Lc 10,39) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 18,1-15) : Abraham rước Chúa vào nhà mình – Tin Mừng (Lc 10,38-42) : Matta và Maria rước Chúa vào nhà mình I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 10,34—11,1   A. Hạt giống… Phần cuối của bài giảng về sứ mạng tông đồ. Chúa Giêsu thẳng thắn cho biết những đòi hỏi khó khăn của Tin Mừng …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019 15.07.2019. 16.07.2019. 17.07.2019. 18.07.2019. 19.07.2019. 20.07.2019. 15.07.2019 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 10,34-11,1 Lời Chúa: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được”. (Mt …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 15 TN C: Ai Là Người Thân Cận– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN(Chúa nhật 15 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy …

xem thêm

Đạo Làm Con Chúa

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C 2019 Đạo Làm Con Chúa Lm. Giuse Nguyễn Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn khi còn làm Tổng Giám mục Sài Gòn đã từng đưa ra câu hỏi: “Người Công Giáo là ai?” Ngài đã trả lời từ cái nhìn bên ngoài về người công giáo: “Là người theo đạo yêu thương”, …

xem thêm