Lời Chúa

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B

Lễ Hiện xuống Ga 20,19-23 A. Hạt giống… Cuộc hiện ra này xảy ra ngay buổi chiều ngày Chúa Giêsu sống lại. Trước khi Chúa Giêsu đến, các môn đệ sợ hãi, đóng cửa trốn tránh. Nhưng khi Chúa đến, Ngài chúc các ông bình an và tâm trạng họ biến đổi : “Bấy giờ các môn đệ vui mừng …

xem thêm

Thần Lực Của Thiên Chúa    

Thần Lực Của Thiên Chúa  Lễ Hiện Xuống         Đức Hồng Y Carlo Martini nói: “Kinh nghiệm của Lễ Hiện Xuống (Cv 2,3-13), chính là Tin Mừng truyền thông”. Truyền thông là làm cho con người có khả năng để nghe để hiểu, có khả năng để loan báo và có khả năng để chuyển thông một sứ điệp. Trong ngày …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật CTT Hiện Xuống

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật CTT Hiện Xuống Thực hiện nhiệm vụ hiệp nhất – ViKiNi 1 Hãy nhận lấy Thánh Thần – Huệ Minh. 3 Chúa Thánh Thần. 6 Hiệp nhất. 7 Chúa Thánh Thần. 8 Chúa Thánh Thần. 9 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 10 Nói được các thứ tiếng. 12 Hãy nhận lấy Thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Ái Mộ Những Sự Trên Trời

Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B – 2021 Ái Mộ Những Sự Trên Trời Lm. Giuse Nguyễn Mầu nhiệm Năm Sự Mừng, Thứ Hai : Đức Chúa Giêsu Lên Trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời. Những sự trên trời là gì? Thưa đó là điều Đức Giêsu truyền cho các môn đệ trước …

xem thêm

Chúa Nhật VII Mùa Phục sinh Năm B.

Chúa Nhật VII Mùa Phục sinh Năm B. Mừng Chúa Giêsu Thăng Thiên vo hạ  Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hay lên trời là Ngôi Con về cùng Ngôi Cha theo Thánh kinh ghi lại. Thiên đàng hay cõi trời là từ ngữ của niềm tin. Đức Tin vào Thiên Chúa của Kitô Giáo, được ghi trong Kinh Tin Kính  …

xem thêm

Con Đường Theo Chúa Lên Trời Hôm Nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH LỄ THĂNG THIÊN B Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mc 16,15-20 Con Đường Theo Chúa Lên Trời Hôm Nay I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 16,15-20. (15) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên B Mc 16,15-20 A. Hạt giống… Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ : – Sai các ông đi loan Tin Mừng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. – Hứa hỗ trợ đặc biệt …

xem thêm