Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Loan Tin Mừng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Loan Tin Mừng Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20 MỤC LỤC Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. 1 Suy niệm của ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên. 5 Chúa Nhật Truyền Giáo. 8 Kitô hữu, chứng nhân truyền giáo. 11 Hãy đi khắp thế gian. 15 Truyền lửa yêu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A   Ngày 17/10. THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA. Ngày 18/10  THÁNH SỬ LUCA.. CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. Ngày 17/10 THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA Ga 12,24-26 * Lịch Sử Sinh tại Syrie qua đời tại Rôma dưới thời Trajan (98-117). Thánh Ignatio với biệt danh là Theophoros (người mang Chúa) là vị …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 45, 1.4-6; 1Tx. 1,1-5b; Mt. 22, 15-21   Thiên Chúa và Caesar. 1 Yêu nên ghen! – Anmai 3 Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. 9 Nộp thuế. 12 Trên đầu viễn vọng kính. 14 Nộp thuế hay không nộp thuế. 17 Suy niệm …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A CHỦ ĐỀ : BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN   “Của Xêda trả về Xêda. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21) Sợi chỉ đỏ : Tín hữu có hai bổn phận, một đối với thế quyền và một đối với Thiên Chúa. Thiếu sót một trong hai …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đue để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do Thái đã không tin. Đây cũng là thảm kịch của con người ngày nay. Cầu nguyện: Lạy CG, người Do Thái …

xem thêm

Y Phục Dự Tiệc Cưới

CN XXVIII Thường Niên A – 2020 Y Phục Dự Tiệc Cưới Lm. Giuse Nguyễn Người xưa có câu: “Y phục xứng kỳ đức”. Một người đứng đắn phải ăn mặc cho xứng hợp. Xứng hợp đây không chỉ là kiểu dáng bên ngoài hợp thời trang, hợp hình thể; mà còn phải hợp với bối cảnh nữa. Không thể …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên                                                                              Lm Viki CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 11, 29-32. Thứ ba: Lc 11, 37-41. Thứ tư: Lc 11, 42-46. Thứ năm: Lc 11,47-54. Thứ sáu: Lc 12, 1-7. Thứ bảy: Lc 12, 8-12.   CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 1-14. Dụ ngôn tiệc cưới …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên   Chúa Nhật Tuần 28 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 28 Thường niên. Thứ Ba tuần 28 Thường niên. Thứ Tư tuần 28 Thường niên. Thứ Năm tuần 28 Thường niên. Thứ Sáu tuần 28 Thường niên. Thứ Bảy tuần 28 Thường niên.     KHÔNG MẶC Y PHỤC …

xem thêm