Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 19 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 19 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN   Lời Chúa: Mt 17, 21-26 Khi ấy, …

xem thêm

Sẵn Sàng Ra Đi Gặp Chúa

Sẵn Sàng Ra Đi Gặp Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên C 07.08.22   vo ha   I. Nền Minh Triết Á Đông của Ấn Độ  gọi Ba Vị Thần Tối Linh là Triumvirate hay Trimurti, gồm Brahma là Vị Thần  sáng tạo, Vishnu là Thần bảo vệ nuôi dưỡng và Shiva là Thần hủy diệt. Trước mắt bình dân, trên bờ sông Hằng, nơi tập trung nhiều địa điểm thiêu xác chết,  nên …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 19  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 19  Mùa Quanh Năm Chúa Nhật 19 Thường Niên C. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Chúa Nhật 19 Thường Niên C Lc 12,32-48 A. Hạt giống… Từ chìa khóa của đoạn Tin Mừng này là “Tỉnh thức”. Đức Giêsu dùng 2 dụ …

xem thêm

Lãnh đạo đầy tớ

Lãnh đạo đầy tớ  Lm Tạ Duy Tuyền Lãnh đạo đầy tớ hay lãnh đạo là đầy tớ? Chắc chắn lãnh đạo không thể là đầy tớ để người khác sai vặt, sai khiến mà phải nói là  “lãnh đạo đầy tớ” mới đúng. Lãnh đạo đầy tớ là kiểu lãnh đạo không theo kiểu chỉ tay năm ngón mà là …

xem thêm

SNCN 19 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHỦ VỀ(Chúa nhật 19 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 18 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 18 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN   Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi ấy …

xem thêm

Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến Bất Ngờ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 ; Lc 12,32-48 Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến Bất Ngờ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 12,32-48 (32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. (33) …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – C Lời Chúa: Kn. 18, 6-9; Dt. 11,1-2.8-19; Lc. 12, 32-48 MỤC LỤC Chủ về. 4 Nước Trời cho anh em – ViKiNi 7 Sự nghèo khó. 10 Đức tin – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 12 Tỉnh thức trong đêm tối – Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 17 Hãy …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 18  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 18  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 14,13-21 A. Hạt giống… Tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều của Thánh Mat-thêu chứa nhiều ngụ ý : Tấm lòng của Chúa Giêsu : “Ngài thấy dân …

xem thêm