Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Mùa Vọng

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Mùa Vọng Thứ Hai tuần 2 mùa Vọng. Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Hai tuần 2 mùa Vọng LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26 Ngày ấy, Chúa Giêsu …

xem thêm

Chuẩn Bị  Bước Vào Nước Hoàn Mỹ Của Thiên Chúa

Chuẩn Bị  Bước Vào Nước Hoàn Mỹ Của Thiên Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A  04.12.2022 vo ha   I. Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng dẫn tới gần hơn Ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Đây là một biến cố vô cùng lớn lao trong lịch sử đạo và sử đời của nhân loại.  Vào nhà thờ …

xem thêm

Thời Thiên sai

Thời Thiên sai – Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm A     THỜI THIÊN SAI CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A Mỗi năm, khi Mùa Vọng về, Phụng vụ lại hướng chúng ta về thời Thiên sai. Đó sẽ là thời an bình. Trật tự hài hoà Thiên – Địa – Nhân, là trật từ vốn …

xem thêm

SNCN 2 MV Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HÃY SÁM HỐI(Chúa nhật 2 Mùa Vọng, năm A) Lời Chúa : Mt 3, 1-12 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 12/2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tháng 12/2022 Link tải về: https://www.giaophandanang.org/wp-content/uploads/2022/11/2212-UNI.doc 01/12/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV. 04/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A. 11/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A. 18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A. 25/12/22 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH.   01/12/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt …

xem thêm

Sám Hối Để Chuẩn Bị Tâm Hồn Đón Chúa Đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 Sám Hối Để Chuẩn Bị Tâm Hồn Đón Chúa Đến I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : (2) “Anh em hãy sám hối, …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật II MV Năm A

HGNM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Mt 3,1-12 A. Hạt giống… Ý tưởng chính của Lời Chúa hôm nay là “dọn đường”: Ngôn sứ Isaia cho biết mục đích của việc dọn đường là “để Ngài (Chúa) đi”. Đi đâu ? Đi đến với con người, cụ thể là đến với mỗi người chúng ta. Gioan Tiền Hô kêu …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

 Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 MỤC LỤC Hãy sám hối 4 “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến” – ViKiNi 7 Sám hối 10 Hãy thống hối, vì nước trời gần đến. 12 Hoa trái cuộc đời 15 Đấng sẽ đến. 18 Trở về cùng Chúa. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 1 Mùa Vọng

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 1 Mùa Vọng Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng. Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng. Thứ Tư tuần I Mùa Vọng. Thứ Năm tuần I Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng. Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng. Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu …

xem thêm