Lời Chúa

Hai Sắc Thái của Mầu Nhiệm Vượt Qua

Hai Sắc Thái của Mầu Nhiệm Vượt Qua LỄ LÁ Nội dung chính yếu của cử hành phụng vụ Tuần Thánh là cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài là người tôi tớ đau khổ của Đức Giavê. Ngài đón nhận Thập giá tủi nhục thất bại, và đã biến đổi Thập giá thành nguồn ơn cứu độ, tình thương tha thứ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 MỤC LỤC Đau khổ của Đức Kitô. 3 Lễ lá – Mt 21,1-11. 5 Con đường Chúa đi – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 7 Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 10 Đức Giêsu đối diện với cái chết 13 Con người tham …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020 01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42. 1 02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 8,51-59. 2 03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 10,31-42. 3 04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. I-si-đo-rô, GM, tiến sĩ  Ga 11,45-57. 4 …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA    “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mt 21,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền hòa và khiêm …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Ga 8, 1-11. Thứ ba: Ga 8, 21-30. Thứ tư: Ga 8, 31-42. Thứ năm: Ga 8, 51-59. Thứ sáu: Ga 10, 31-42. Thứ bảy: Ga 11, 45-56. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC GIÊSU …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay. ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

“Không bao giờ chết”

“Không bao giờ chết” CN V CHAY A Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể làm người. Ngài đồng hành cùng mọi người trong đời sống trần thế. Ngài đã từng đến chia sẻ niềm vui trong đám cưới tại Cana (x. Ga 2,1). Ngài đã buồn sầu thương khóc Ladarô cùng với hai chị em cô Matta (x. Ga …

xem thêm