Lời Chúa

SCĐ Chúa Nhật XIII TN C

 SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : chọn lựa dứt khoát “Hãy theo Ta” (Lc 9,59) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,16b.19-21) : Khi được gọi làm ngôn sứ, Êlisê đã dứt khoát bỏ tất cả (bò, cày, cha mẹ) – Tin Mừng (Lc 9,51-62) : Chúa Giêsu đòi 3 người xin đi theo làm môn đệ Ngài …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62 MỤC LỤC Cuộc khởi nghĩa thiêng liêng – ViKiNi 3 Bài học nhân ái thật khó thuộc. 6 Người môn đệ Đức Giêsu – Văn Hào SDB.. 9 Lên Giêrusalem.. 13 Chọn lựa dứt khoát. “Hãy theo Ta”. 15 Dứt khoát. …

xem thêm

Sống Cao Đẹp, Chết Hào Hùng

Sống Cao Đẹp, Chết Hào Hùng Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả Giáo Hội thường mừng lễ các thánh vào ngày các ngài qua đời. Đó là ngày các ngài được về với Thiên Chúa Tình Yêu, ngày sinh nhật trên thiên quốc. Đối với thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo hội mừng kính cả ngày ngài sinh ra và cả ngày …

xem thêm

Em này rồi sẽ ra sao

Em này rồi sẽ ra sao(Ngày 24 tháng 6: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 12 Mùa Quanh Năm

HẠT GIỐNG NẨY MẦM – MÙA QUANH NĂM – – TUẦN 12 – Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 7,1-5   A. Hạt giống… Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự đoán xét : Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tuỳ theo cách …

xem thêm

Chu Toàn Sứ Vụ Tiền Hô Noi Gương Gio-An Tẩy Giả

HIỆP SỐNG TIN MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80 Chu Toàn Sứ Vụ Tiền Hô Noi Gương Gio-An Tẩy Giả I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019 24.06.2019. 25.06.2019. 27.06.2019. 28.06.2019. 29.06.2019. 24.06.2019 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lc 1,57-66.80   Lời Chúa: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a) Câu chuyện minh họa: Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ MTC Năm C: Ngài cầm bánh bẻ ra – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Ngài cầm bánh bẻ ra  (23.6.2019 Chúa Nhật 22 TN – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy …

xem thêm

Cần Sự Hiệp Thông Huynh Đệ Khi Tham Dự Tiệc Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C LỄ MÌNH MÁU CHÚA St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 Cần Sự Hiệp Thông Huynh Đệ Khi Tham Dự Tiệc Thánh HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được chữa. …

xem thêm

Tình Yêu Trao Ban

Lễ Mình Máu Chúa Năm C 2019 Tình Yêu Trao Ban Lm. Giuse Nguyễn Bài Giáo lý về Bí tích Thánh Thể của Giáo phận Đà Lạt đã dạy: “Bí tích Thánh Thể là việc Chúa Giêsu ban mình cho chúng ta qua hy tế thập giá dưới hình bánh rượu để trở thành lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng …

xem thêm