Lời Chúa

Để Nên Ánh Sáng Giúp Tha Nhân Nhận Biết Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ CHÚA HIỂN LINH Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Để Nên Ánh Sáng Giúp Tha Nhân Nhận Biết Chúa I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG:Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) và hỏi: “Đức …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh

HGNM từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh Ngày 2-1. 1 Ngày 3-1. 3 Ngày 4-1. 4 Ngày 5-1. 5 Ngày 6-1. 6 Lễ Hiển Linh. 7 Ngày 7-1 : 8 Ngày 7-1 : 10 Ngày 8-1. 11 Ngày 9-1. 12 Ngày 10-1. 14 Ngày 11-1. 15 Ngày 12-1. 16   Ngày 2-1  Ga 1,19-28 A. Hạt giống… Gioan tẩy giả có …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần Trước và Sau Lễ Hiển Linh

TRƯỚC LỄ HIỂN LINH CÓ MỘT VỊ ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG (Ngày 02 tháng 01 trước Lễ Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 01/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 01/2021   01/01/21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa                                              Lc 2,16-21   TÊN GỌI VÀ SỨ MẠNG Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ngày 01/01 Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa    Lc 2,16-21 Sứ điệp: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa làm người sinh bởi Mẹ Maria, Con của Đức Mẹ là Thiên Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cùng với Đức Mẹ, ta suy niệm, chiêm ngắm, thờ lạy và đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể. Cầu nguyện: Lạy …

xem thêm

HGNM Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1/1 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21 * Lịch Sử Đây là một thánh lễ có từ lâu đời, nên mang nhiều ý nghĩa : Thánh lễ đầu năm dương lịch Kính thánh Danh Chúa Giêsu Cầu cho hòa bình thế giới Kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ đầu năm dương lịch Hội Thánh …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 MỤC LỤC Thánh Ý Thiên Chúa. 3 Mẹ Thiên Chúa. 6 Mẹ Thiên Chúa. 9 Mẹ Thiên Chúa. 11 Nữ Vương Hòa Bình. 14 Mẹ Thiên Chúa. 17 Hãy cho trẻ em một tương lai hoà bình. 20 Suy niệm của ĐTGM. …

xem thêm

Mấy Chiêm Tinh Gia Đi Tìm Chúa

Mấy Chiêm Tinh Gia Đi Tìm Chúa  Lễ Hiển Linh 2021 năm B.      vo ha   Chúa Giêsu Giáng Sinh là một mầu nhiệm – mystery bí mật – chính của Kitô  Giáo. Qua đó Thiên Chúa “bật mí” cho con người biết được bí mật của Đạo Thánh Chúa khi cho Ngôi Hai hạ mình thành đồng đạng và đồng mệnh với con người trần thế, trừ tội lỗi. Về mặt tôn giáo, …

xem thêm

“Ngôi sao của Người”

“Ngôi sao của Người” LỄ HIỂN LINH   Hình như phía trên mọi Hang Đá Máng Cỏ đều có một ngôi sao. Đó là Ngôi Sao Dẫn Đường hướng về Máng Cỏ. Lễ Hiển Linh là lễ Ánh Sáng. Mầu nhiệm Ánh Sáng của lễ Hiển Linh được tỏ hiện qua ngôi sao hướng dẫn các Đạo Sĩ từ Đông …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Hiển Linh

LỄ HIỂN LINH Chủ đề : Ánh sáng chiếu soi muôn dân “Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 60,1-6) : “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi.” – Đáp ca …

xem thêm