Lời Chúa

“Một Tiếng Yêu Xin Trao Cho Nhau”.

“Một Tiếng Yêu Xin Trao Cho Nhau”. CN 18 TN C Nhạc sĩ Phó Tế Vũ Thành An viết và hát ca khúc “Rồi cũng già” thật tâm tình với những triết lý nhân sinh. (x.youtube.com/watch?v=4YPgb9Z_XgQ ). Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một cánh hoa trong cơn …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên C Lời Chúa: Gv. 1,2; 2,21-23; Cl. 3, 1-5.9-11; Lc. 12, 13-21 MỤC LỤC Những kho lớn hơn. 4 Biết dùng tiền của – ViKiNi 7 Ðổi mới cuộc đời 11 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 19 Cách dùng của cải đời này. 32 Tiền của. 46 Làm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 17 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 17 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN  Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy, …

xem thêm

Cầu Khẩn Nguyện Xin Cùng Thiên Chúa

Cầu Khẩn Nguyện Xin Cùng Thiên Chúa Chúa Nhật 17 Thường Niên C 24.07.22  ​​vo ha I.  Trong phạm vi nhỏ bé thân thương của gia đình,  với những con em có tâm trí bình thường, khi biết nói thì hầu hết những câu thường xuyên hằng ngày, không chỉ  là  hỏi  xin cha mẹ những thứ cần thiết cho hiện tại, mà còn nói ra nhiều thứ khác, gọi là mơ ước  …

xem thêm

SNCN 17 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC(Chúa nhật 17 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 11, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo …

xem thêm

Tình Cha

  TÌNH CHA  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C Trong cuộc sống thực tế, người cha thường hay nghiêm khắc đối với con cái, nhưng lại dạt dào tình thương. Nói đúng hơn, cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ. Tuy vậy, tình cha không kém gì tình mẹ, vừa rộng mở, vừa …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Thiên Chúa Như Con Thảo Với Cha Hiền

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13 CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA NHƯ CON THẢO VỚI CHA HIỀN I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 11,1-13 (1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn …

xem thêm

Đọc Ngược Kinh Lạy Cha

Đọc Ngược Kinh Lạy Cha CN 17 TN C Kinh Lạy Cha được ghi lại ở hai Phúc âm: Matthêu và Luca. Sau khi Chúa dạy đừng khua chiêng đánh trống như người giả hình. Đừng cho tay trái biết việc tay phải phải làm. Khi cầu nguyện đừng lải nhải, họ cứ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 MỤC LỤC Ban Thánh Thần. 4 Hãy xin thì sẽ được. 7 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 14 Cầu nguyện. 24 Lời kinh đầy tâm tình. 26 Thưa chuyện với Thiên Chúa. 31 Kiên trì …

xem thêm