Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20 MỤC LỤC Sửa lỗi 4 Sửa lỗi 6 Liên hệ với người khác. 8 Giúp người khác nhận ra những sai lỗi của mình. 10 Sữa lỗi cho nhau – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền. 14 Sửa lỗi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ANH EM SỬA LỖI CHO NHAU “Nếu người anh em con trót phạm tội, con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi…” (Mt 18,15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa ra lệnh cho ngôn sứ Êdêkiên sửa dạy kẻ gian …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-06 tháng 9.2020

5 Phút  Lời Chúa   Từ 01-06 tháng 9.2020    01/09/20 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37   ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 23 TN Năm A

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 23 TN Năm A Mt 18,15-20 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy hai điều về nếp sống cộng đoàn : Khi có người trong cộng đoàn lỗi phạm, hãy sửa dạy cách kiên nhẫn qua nhiều giai đoạn : gặp riêng, nhờ một ít người nữa cùng mình đi thuyết phục, trình kẻ có …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối tiếp nhận Ngài, vì Ngài đã không thỏa mãn những tham vọng trần thế của họ. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhớ trong đoạn …

xem thêm

Một Cuộc Đời Phải Dám Dấn Thân

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Một Cuộc Đời Phải Dám Dấn Thân Lm. Giuse Nguyễn Tôi có người bạn sáng nào cũng dậy sớm để chăm sóc Rồng Nam Mỹ là một loại thú cưng: Tắm, phơi nắng, bào thức ăn, cho thú ăn… Anh chia sẻ, tuy cực nhưng rất vui, chưa nói tới việc …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên Chúa Nhật 22 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 22 Thường niên. Thứ Ba tuần 22 Thường niên. Thứ Tư tuần 22 Thường niên. Thứ Năm tuần 22 Thường niên. Thứ Sáu tuần 22 Thường niên. Thứ Bảy tuần 22 Thường niên.   NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 4, 16-30. Thứ ba: Lc 4, 31-37. Thứ tư: Lc 4, 38-44. Thứ năm: Lc 5, 1-11. Thứ Sáu: Lc 5, 33-39. Thứ bảy: Lc 6, 1-5.   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 21-27 Lời Chúa hôm nay cho chúng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A Mt 16,21-27 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ hay Ngài sẽ chịu nạn chịu chết và sống lại. Nghe thế Phêrô vì đã ngăn cản Ngài. Sau khi quở trách Phêrô, Chúa Giêsu nói thêm rằng con đường ấy là con đường Thập giá mà …

xem thêm