Lời Chúa

Theo Chúa

Theo Chúa CN 23 TN A Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A Lời Chúa: Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27 MỤC LỤC Thập giá – ViKiNi 4 Sống đức tin. 6 Mất và được. 8 Vác thập giá đời mình – Huệ Minh. 10 Con đường thập giá. 17 Ý người và ý Chúa. 19 Đầu tư cho …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ Lời Chúa:   Ga 1, 45-51 45 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. 46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA LÀ TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ    “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay đều gom vào chủ đề muốn theo Chúa thì phải từ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên  Chúa Nhật 21 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 21 Thường niên. Thứ Ba tuần 21 Thường niên. Thứ Tư tuần 21 Thường niên. Thứ Năm tuần 21 Thường niên. Thứ Sáu tuần 21 Thường niên. Thứ Bảy tuần 21 Thường niên.   TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY Chúa Nhật 21 …

xem thêm

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020   23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A Mt 16,13-20   PHÚC CHO TA! “Người ta nói Con Người là ai?”… Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16) Suy niệm: “Người ta nói Con Người là ai?” Thành ngữ “Con Người” xuất hiện …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Kính Thánh Barthôlômêô Tông Đồ. Thứ ba: Mt 23, 23-26. Thứ tư: Mt 23, 27-32. Thứ năm: Mừng Nhớ Thánh Mônica. Thứ sáu: Nhớ Thánh Augustinô. Thứ Bảy: Nhớ Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 13-20 …

xem thêm

22/08: Đức Maria Nữ Vương

22/08 Đức Maria Nữ Vương     Lc 1,26-38 Sứ điệp: Sau tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, một chân trời mới được mở ra, một không gian nhiệm mầu của tình yêu được thể hiện: Con Thiên Chúa làm người đến ở với nhân loại để chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ tội lỗi. Cầu nguyện: …

xem thêm