Lời Chúa

HGNM Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ngày 2/10  CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH Mt 18,1-5.10 * LỊCH SỬ Ngày xưa người ta tin rằng thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người ; niềm tin này đã được thấy nói trong Cựu Ước, cho dù không được giải thích rõ ràng. …

xem thêm

HGNM Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7/10  LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  Lc 1,26-38 * LỊCH SỬ Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh nữ Maria. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 27 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 27 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Lc 17,5-10 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 giáo huấn của Đức Giêsu : 1/ Về sức mạnh …

xem thêm

HGNM Ngày 1/10 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Ngày 1/10  THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU Mt 18,1-4 * LỊCH SỬ Thánh Têrêxa sinh tại Alençon ngày 2/1/1873, qua đời tại Lisieux ngày 30/9/1897. Thánh Têrêxa chào đời ngày 2/1/1873 tại Alençon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin (+ 1894) và bà Maria Guérin (+ 1877) có tất cả 9 người con, nhưng chỉ sống có 5 …

xem thêm

 Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em

 Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em Chúa Nhật 27 Thường Niên  C  02.10.22 vo ha I. Thế giới nầy, thế kỷ 20 đã gặp phải hai cơn siêu đại họa của hai cuộc thế chiến, chưa kể chiến tranh dai dẳng Đông Dương 1945-75. Gần đây, hai thập niên qua của thế kỷ 21 nầy, cũng đầy dẫy …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2022 Link tải về file word 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2022 01/10/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN  Th. Tê-rê-xa Hài Đồng ,  Mt 18,1-5  02/10/22 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN C  Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38 03/10/22 …

xem thêm

Đức tin kiên trung

Đức tin kiên trung – Chúa Nhật XXVII thường niên C   ĐỨC TIN KIÊN TRUNG CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C Hành trình Đức tin là một hành trình liên lỉ, suốt đời. Tin vào Chúa là chọn Ngài làm lý tưởng tối thượng của cuộc đời. Đức tin không giống như ghi danh vào một tổ …

xem thêm

SNCN 27 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

LÀM ĐIỀU PHẢI LÀM(Chúa nhật 27 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 17, 5-10 Một hôm, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống …

xem thêm

Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi)

Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi) Tháng 10 hằng năm chúng ta vẫn được mời gọi đọc kinh Mân Côi với những cách gọi như là “phong trào đọc kinh Mân Côi” (phong trào nghĩa là hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia). Rồi gần đây một vài nơi dùng từ “chiến dịch đọc kinh Mân Côi” …

xem thêm