Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đue để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do Thái đã không tin. Đây cũng là thảm kịch của con người ngày nay. Cầu nguyện: Lạy CG, người Do Thái …

xem thêm

Y Phục Dự Tiệc Cưới

CN XXVIII Thường Niên A – 2020 Y Phục Dự Tiệc Cưới Lm. Giuse Nguyễn Người xưa có câu: “Y phục xứng kỳ đức”. Một người đứng đắn phải ăn mặc cho xứng hợp. Xứng hợp đây không chỉ là kiểu dáng bên ngoài hợp thời trang, hợp hình thể; mà còn phải hợp với bối cảnh nữa. Không thể …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên                                                                              Lm Viki CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 11, 29-32. Thứ ba: Lc 11, 37-41. Thứ tư: Lc 11, 42-46. Thứ năm: Lc 11,47-54. Thứ sáu: Lc 12, 1-7. Thứ bảy: Lc 12, 8-12.   CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 1-14. Dụ ngôn tiệc cưới …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên   Chúa Nhật Tuần 28 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 28 Thường niên. Thứ Ba tuần 28 Thường niên. Thứ Tư tuần 28 Thường niên. Thứ Năm tuần 28 Thường niên. Thứ Sáu tuần 28 Thường niên. Thứ Bảy tuần 28 Thường niên.     KHÔNG MẶC Y PHỤC …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020   11/10/20 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A Mt 22,1-14   NƯỚC TRỜI CHO KHÔNG CHỨ KHÔNG RẺ TIỀN “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12) Suy niệm: Lời rao giảng Nước Trời là điều cốt lõi trong sứ vụ của …

xem thêm

Được Mời Dự Tiệc Cưới của Hoàng Tử.

Được Mời Dự Tiệc Cưới của Hoàng Tử. Chúa Nhật 28 Thường Niên A     vô hạ   Ba nhu cầu căn bản cần phải có của con người tại thế giới nầy là ăn ở mặc, trong đó ăn là số một. Nói theo Việt Nho là “dân dĩ thực vi tiên”. Còn  trong giới dân gian cũng có câu “Có thực mới vực được đạo”. Đạo, ngoài ý nghĩa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A Mt 22,1-14 A. Hạt giống… Dụ ngôn tiệc cưới : – Tiệc cưới là Nước Trời. – Những khách được mời đợt đầu nhưng từ chối là dân Do thái. – Những khách được mời đợt sau là chư dân. Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó …

xem thêm

Y Phục Dự Tiệc Cưới Nước Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14 Y Phục Dự Tiệc Cưới Nước Trời I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 22,1-14 (1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con …

xem thêm

Tiệc Cưới Và Áo Cưới

Tiệc Cưới Và Áo Cưới CN 28  TN A Tin mừng Matthêu 21,23-27, kể chuyện Chúa Giêsu tranh luận với giới lãnh đạo Do thái: “Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi ‘Ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy? Ai đã …

xem thêm