SN Chúa Nhật

Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?

Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?   Nhiều người nói rằng: tôi đã giữ đạo 20 năm, có người 50 năm. Có người còn kho e là gia thế đạo gốc ba bốn đời. Có những người giữ đạo rất cẩn thận, tỉ mỉ chu toàn các giới răn của Chúa và Giáo hội. Và hình như đa số …

xem thêm

Chúa Sai Con Đi Làm Nhân Chứng Tin Mừng

Chúa Sai Con Đi Làm Nhân Chứng Tin Mừng CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C  vo ha   Bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 C của Năm Phụng Vụ Công Giáo hôm nay tường thật truyện Chúa Giêsu sai  72 môn đệ đi khắp nơi trong xứ Do Thái và vùng phụ cận, làm sứ giả bình an và hạnh phúc, hơn là chỉ có con số 12 đệ tử ruột …

xem thêm

Nên Chứng Nhân Của Chúa Trong Cuộc Sống Hôm Nay

Hiệp sống Tin mừng Chúa nhật 14 Thường niên năm C   Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 NÊN CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10, 1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người …

xem thêm

SNCN 14 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ANH EM HÃY RA ĐI(Chúa nhật 14 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 1-12.17-20 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt …

xem thêm

“Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”

“Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” CN 14 TN C Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai. Ngài hiệp hành đào tạo các môn đệ, cho các ông hiệp thông vào tham gia vào sứ vụ cứu độ của mình. Sau đó, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi làm nhiệm vụ thu hoạch vì …

xem thêm

Sứ Giả Của Niềm Vui

SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C “Niềm vui” là ý tưởng xuyên suốt các Bài đọc Lời Chúa cũng như Thánh vịnh đáp ca của Phụng vụ Thánh lễ hôm nay. Trước hết là niềm vui trong thông điệp của ngôn sứ Isaia. Đây là lời tiên báo cho biết thời kỳ lưu …

xem thêm

Lòng Mến Của Hai Tông Đồ Phê-Rô Và Phao-Lô

 HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19 Lòng Mến Của Hai Tông Đồ Phê-Rô Và Phao-Lô I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : (c 13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói con Người là ai?” …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên C

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên C Lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 MỤC LỤC Truyền giáo. 3 Bình an của Chúa. 5 Vào nhà, vào thành phố. 7 Anh em hãy ra đi. 10 Mừng vì được ghi danh Nước Trời – Lm. Anmai. 13 Ra đi loan báo Tin Mừng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô và Phaolô HAI CON NGƯỜI, HAI ƠN GỌI TRỤ CỘT CỦA GIÁO HỘI MẪU GƯƠNG TUYÊN XƯNG NHẬN BIẾT VÀ BIẾN ĐỔI  MẦU NHIỆM TÌNH YÊU  CHỨNG TÁ CỦA SỰ HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG  LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ  ĐỨNG DẬY NHỜ ƠN CHÚA  HAI VIÊN ĐÁ TẢNG DIỆU …

xem thêm