SN Chúa Nhật

Các Bài Suy Niệm  Chúa Nhật 27 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm  Chúa Nhật 27 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43 Sinh hoa lợi 6 Vườn nho cuộc đời 10 Tá điền chiếm vườn nho – ViKiNi 15 Hoa trái 18 Vườn nho. 20 Đấng Vô Cùng Tốt Lành. 22 Chúa Nhật 27 Thường Niên. 26 Bội thu hay …

xem thêm

SNCN 27 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

SINH HOA LỢI (Chúa nhật Tuần 27 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 21, 33-43 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 27 TN Năm A

HGNM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Mt 21,33-43 A. Hạt giống… Chúng ta hãy chú ý tới tấm lòng của ông chủ vườn nho và tấm lòng của những tá điền : a/ Tấm lòng của ông chủ : – Ông rất quý vườn nho của mình nên đã chăm sóc nó rất chu đáo : rào dậu chung quanh, …

xem thêm

Thi hành ý muốn

THI HÀNH Ý MUỐN Sự vâng phục mà Chúa mời gọi đó là sự hoán cải của con tim và sự thay đổi hành vi sống đạo.      Các bạn thân mến! Là một người Công Giáo, hẳn rằng ai trong các bạn cũng khao khát có được sự sống mới, có được ơn cứu độ và được bước …

xem thêm

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ – Chúa nhật XXVI Thường niên – Năm A     “Quay đầu là bờ” là lời khuyên dành cho những ai đang làm việc sai trái hãy tỉnh ngộ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng. Cụm từ này có nguồn gốc từ một thành ngữ trong tiếng Hán: “Khổ hải mang mang, …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi Đúng Và Đẹp. 1 Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi 3 Đức Mẹ Mân Côi Và Truyền Giáo. 4 Tình Mẹ Thật Tuyệt Vời 6 Mừng Vui Lên. 8 Việc Ấy Sẽ Xảy Ra Thế Nào?. 10 Mẹ Mân Côi: Người Dẫn Lối Về Trời 11 Lễ Đức Mẹ Mân …

xem thêm

SNCN 26 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI(Chúa nhật Tuần 26 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A Lời Chúa: Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32 Hối hận nên lại đi 1 Đứa con nào tốt – ViKiNi 14 Thực thi ý Chúa. 15 Dám nói, dám làm.. 16 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 18 Cách hành xử của Thiên Chúa. …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 26 TN Năm A

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Mt 21,28-32 A. Hạt giống… Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người con đều được cha gọi đi làm vườn nho : đứa thứ nhất đáp “không” nhưng sau đó hối hận đi làm ; còn đứa thứ hai mau mắn đáp “vâng” nhưng sau đó không đi làm. Áp dụng vào thời Chúa …

xem thêm