SN Chúa Nhật

SNCN 5 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Điều Răn Mới (Chúa nhật 5 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, …

xem thêm

Xin Hãy Yêu Thương Nhau

Xin Hãy Yêu Thương Nhau Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Nhân loại ai cũng mong cho thế giới được hiệp nhất và bình an. Ai cũng mong cho con người biết sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thế nhưng ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé ấy vẫn là hoài bão từ bao đời nay. Thế giới vẫn còn chiến tranh, …

xem thêm

Yêu Thương Là Dấu Chỉ Thực Sự Môn Đệ Của Đức Giê-Su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35 Yêu Thương Là Dấu Chỉ Thực Sự Môn Đệ Của Đức Giê-Su I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 13,31-33a.34-35 (31) Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn …

xem thêm

Giới Răn Mới

GIỚI RĂN MỚI CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C Nếu trong tuần Bát nhật Phục sinh, Phụng vụ trích dẫn những chứng từ của những người đã mắt thấy tai nghe về Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì trong mùa Phục sinh, Phụng vụ lại giới thiệu cho chúng ta sự phát triển kỳ diệu của …

xem thêm

Dòng Chảy Yêu Thương

Dòng Chảy Yêu Thương  CN 5 PS C  “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em”. Đó là dòng chảy tình yêu từ nguồn cội Thiên Chúa Ba Ngôi tràn trào đến con người. Một tình yêu có khả năng mang lại sự …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35 MỤC LỤC Điều răn mới 4 Yêu thương. 11 Giới luật yêu thương. 13 Yêu thương anh em.. 17 Yêu thương như Thầy đã yêu thương. 19 Yêu thương nhau – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 23 Thương người như …

xem thêm

Sống dồi dào trong Chúa

Sống dồi dào trong Chúa Hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu Ngài là mục tử tốt lành, vị mục tử sẵn sàng thí mạng sống trong khi chăn dắt và hướng dẫn đoàn chiên thuộc về Ngài, để chúng được sống, và sống dồi dào. Nhưng muốn được như vậy, đòi hỏi từng con chiên trong đàn phải có một …

xem thêm

Noi Gương Vị Mục Tử

Noi Gương Vị Mục Tử Lm.Jos Tạ duy Tuyền     Gần đây có người gởi cho tôi đường link của một trang facebook với khuôn mặt của tôi và hỏi rằng: “cha kỳ này đi bán thuốc đau bảo tử à?”. Nhưng khi tôi vô trang đó để xem thì họ đã tháo xuống rồi. Kinh nghiệm cho thấy …

xem thêm

SNCN 4 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÚNG THEO TÔI(Chúa nhật 4 Phục sinh năm C – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy Ðức Giêsu nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được …

xem thêm