SN Chúa Nhật

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 25, 6-10a; Pl. 4, 12-14.19-20; Mt. 22, 1-14 MỤC LỤC Tiệc cưới đã sẵn sàng. 4 Không mặc y phục lễ cưới 8 Không xứng đáng. 11 Cùng đích cuộc đời 15 Tiệc cưới hoàng tử – ViKiNi 19 Làm việc lành. 23 Chiếc áo cưới …

xem thêm

SNCN 28 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔNG MẶC Y PHỤC LỄ CƯỚI(Chúa nhật Tuần 28 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 28 TN Năm A

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN Mt 22,1-14 A. Hạt giống… Dụ ngôn tiệc cưới : – Tiệc cưới là Nước Trời. – Những khách được mời đợt đầu nhưng từ chối là dân Do thái. – Những khách được mời đợt sau là chư dân. Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó hiểu là: – Vua ra …

xem thêm

Trung tín và phản bội

Trung tín và phản bội – Chúa nhật XXVI thường niên – Năm A     Trong Tin Mừng của ba Chúa nhật liên tiếp, Chúa Giê-su đều dùng hình ảnh của vườn nho để giáo huấn chúng ta. Trồng nho là một nghề phổ biến tại Do Thái, thời xưa cũng như thời nay. Vì thế, Chúa Giê-su dùng …

xem thêm

Vườn nho của Chúa

Vườn nho của Chúa  Lm Phan Văn Lợi CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A : MT 21,33-43             Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm  Chúa Nhật 27 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm  Chúa Nhật 27 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43 Sinh hoa lợi 6 Vườn nho cuộc đời 10 Tá điền chiếm vườn nho – ViKiNi 15 Hoa trái 18 Vườn nho. 20 Đấng Vô Cùng Tốt Lành. 22 Chúa Nhật 27 Thường Niên. 26 Bội thu hay …

xem thêm

SNCN 27 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

SINH HOA LỢI (Chúa nhật Tuần 27 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 21, 33-43 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 27 TN Năm A

HGNM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Mt 21,33-43 A. Hạt giống… Chúng ta hãy chú ý tới tấm lòng của ông chủ vườn nho và tấm lòng của những tá điền : a/ Tấm lòng của ông chủ : – Ông rất quý vườn nho của mình nên đã chăm sóc nó rất chu đáo : rào dậu chung quanh, …

xem thêm