SN Chúa Nhật

 Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật

 Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật Chúa Nhật Thường Niên 15 C 10.07.22 vo ha    Kiêm Ái là cốt lõi tư tưởng của Nhà Hiền Triết   Đông Phương Mặc Tử (468—376 TCN}: yêu mọi người như mình, do tâm không phân biệt ta hay người.  “Thương người như thể thương thân” (Gia Huấn Ca, Nguyễn Đình Chiểu …

xem thêm

Yêu Thương Tha Nhân Bằng Sự Quan Tâm Phục Vụ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 TN C Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37 Yêu Thương Tha Nhân Bằng Sự Quan Tâm Phục Vụ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 10,25-37 (25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì …

xem thêm

SNCN 15 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN(Chúa nhật 15 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy …

xem thêm

“Yêu Bằng Việc Làm”.

“Yêu Bằng Việc Làm”. CN 15 TN C Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là câu chuyện đẹp về tình yêu thương. Người Samaritanô nhân hậu đã sống đức yêu thương cách tuyệt vời, đó là “yêu bằng việc làm”. “Ai là anh em tôi?”. Khi đặt câu hỏi như thế, vị tiến sĩ luật hy vọng rằng, Vị Thầy …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37 MỤC LỤC Ai là người thân cận. 4 Hãy đi và làm như vậy. 7 Sống bác ái – ViKiNi 10 Người Samaritanô nhân hậu. 14 Ai là người thân cận của tôi?. 18 Tôi là người thân …

xem thêm

Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?

Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?   Nhiều người nói rằng: tôi đã giữ đạo 20 năm, có người 50 năm. Có người còn kho e là gia thế đạo gốc ba bốn đời. Có những người giữ đạo rất cẩn thận, tỉ mỉ chu toàn các giới răn của Chúa và Giáo hội. Và hình như đa số …

xem thêm

Chúa Sai Con Đi Làm Nhân Chứng Tin Mừng

Chúa Sai Con Đi Làm Nhân Chứng Tin Mừng CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C  vo ha   Bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 C của Năm Phụng Vụ Công Giáo hôm nay tường thật truyện Chúa Giêsu sai  72 môn đệ đi khắp nơi trong xứ Do Thái và vùng phụ cận, làm sứ giả bình an và hạnh phúc, hơn là chỉ có con số 12 đệ tử ruột …

xem thêm

Nên Chứng Nhân Của Chúa Trong Cuộc Sống Hôm Nay

Hiệp sống Tin mừng Chúa nhật 14 Thường niên năm C   Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 NÊN CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10, 1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người …

xem thêm

SNCN 14 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ANH EM HÃY RA ĐI(Chúa nhật 14 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 1-12.17-20 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt …

xem thêm