SN Chúa Nhật

Đọc Ngược Kinh Lạy Cha

Đọc Ngược Kinh Lạy Cha CN 17 TN C Kinh Lạy Cha được ghi lại ở hai Phúc âm: Matthêu và Luca. Sau khi Chúa dạy đừng khua chiêng đánh trống như người giả hình. Đừng cho tay trái biết việc tay phải phải làm. Khi cầu nguyện đừng lải nhải, họ cứ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 MỤC LỤC Ban Thánh Thần. 4 Hãy xin thì sẽ được. 7 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 14 Cầu nguyện. 24 Lời kinh đầy tâm tình. 26 Thưa chuyện với Thiên Chúa. 31 Kiên trì …

xem thêm

Đón Rước Chúa Vào Nhà Tâm Hồn

Đón Rước Chúa Vào Nhà Tâm Hồn Chúa Nhật 16 Thường Niên C 17.07.22 vo ha   I.  Thỉnh mời bạn bè thân hữu cũng như  tiếp đãi quí khách vào nhà, là một trong những hình thái văn hóa cao cấp do văn minh của xã hội loài người trên đà tiến bộ nói chung.    Đạo Chúa còn nhắc nhớ tín hữu thực hành cụ thể …

xem thêm

SNCN 16 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN(Chúa nhật 16 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất …

xem thêm

 Quân Bình Giữa Việc Cầu Nguyện Và Phục Vụ Trong Đời Sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42  Quân Bình Giữa Việc Cầu Nguyện Và Phục Vụ Trong Đời Sống HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người …

xem thêm

Nghe và Thực Hành

Nghe và Thực Hành CN 16 TN C Tin mừng hôm nay kể chuyện hai chị em Matta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu, mỗi người mỗi cách. Cả hai cùng đón tiếp Chúa, nhưng Chúa lại nhẹ nhàng trách Matta quá tất bật, bận tâm phục vụ và khen Maria ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa. Phải …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42 MỤC LỤC Phục vụ. 3 Phần tuyệt hảo. 5 Chọn phần tốt nhất – Thiên Phúc. 7 Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 10 Phần tốt nhất 14 Chỉ có một điều cần. 17 Hiếu khách …

xem thêm

Suy Tư CN 15 TNC: Thái độ yêu

Suy Tư CN 15 TNC: Thái độ yêu (Lc 10, 25-37) Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kể lạ cho chúng ta về cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và người thông luật. Đề tài của cuộc trò chuyện này là về sự sống đời đời. Nhìn thoáng qua, chúng ta cứ ngỡ đang diễn ra theo hình thức hỏi-đáp. …

xem thêm