SN Chúa Nhật

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật  Lễ Phục Sinh

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật  Lễ Phục Sinh Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 Mồ rỗng. 1 Ơn Phục Sinh. 2 Đấng Phục Sinh. 3 Đức Kitô sống lại 4 Rao truyền ơn Phục Sinh. 5 Đón nhận ơn Phục Sinh. 7 Kỷ Nguyên Cứu Rỗi 10 Đêm hoa đăng ngày đại hội (Ga 20,1-9) 11 Nẻo …

xem thêm

Chào chị em!

Chào chị em!(Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh năm A) Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên …

xem thêm

Sống Và Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG ĐÊM VỌNG PHỤC SINH A St 1,1.26-31a;Xh 14,15-15,1a; Ed 36,16-17a18-28; Rm 6,3-11; Mt 28,1-10 Sống Và Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mt 28,1-10 (1) Sau ngày sa-bát, khi ngày Thứ Nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, đi viếng …

xem thêm

Thế là đã hoàn tất

Thế là đã hoàn tất (Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó …

xem thêm

Phải rửa chân cho nhau

Phải rửa chân cho nhau(Thứ Năm Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào …

xem thêm

Hiệp Sống Tin Mừng Thứ Năm & Thứ Sáu Tuần Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15  Hãy Yêu Như Thầy Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu tột đỉnh của Đức Giê-su qua ba sự kiện như sau : 1) Yêu thương là hiến thân phục vụ cho người mình yêu : Yêu thương …

xem thêm

Gợi Ý Suy niệm bài Thương khó năm A

Suy niệm bài Thương khó năm A : TM Matthêô Lm GB Phạm Hồng Thái Xin nêu ra mấy điểm nhấn trong bài thương khó theo thánh Matthêô hôm nay: 1)    Giuđa và các thượng tế hành động ám muội. Nếu họ làm ngay chính thì họ đi bắt Chúa ban ngày. Đàng này họ cầm võ khí với đèn đuốc …

xem thêm

Lễ lá đời tôi – Tình yêu tha thứ đến tận cùng

LỄ LÁ ĐỜI TÔI  Lm Xuân Hy Vọng Như trong lời thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi giáo đoàn Phi-lip-phê, mà chúng ta vừa xướng lên trước bài Thương Khó theo Thánh Sử Mát-thêu: “Chúa Ki-tô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá…” (x. Pl 2, 8-9), nhắc nhở mỗi chúng ta …

xem thêm

Giờ Chiến Thắng Vinh Quang

Giờ Chiến Thắng Vinh Quang (Suy niệm Chúa nhật Lễ Lá) Trước mắt người đời, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá là một thất bại não nề, là tấn thảm kịch đau thương khốn khổ nhất; thế nhưng, đối với Chúa Giê-su, đó lúc Ngài được tôn vinh, là thời điểm giành lấy chiến …

xem thêm