Mục Vụ Di Dân

Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân

  DANH SÁCH CÁC LINH MỤC ĐẶC TRÁCH DI DÂN 2019   STT Giáo phận Tên thánh Tên Họ phone email     1.         ĐGM Chủ Tịch Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG         2.         TTK Joseph ĐÀO NGUYÊN VŨ  0903 096 556 josephdao@yahoo.com   3.         Lạng Sơn Anton NGUYỄN VĂN DƯỠNG 0982 295 015 antonduongbc@gmail.com   …

xem thêm