Thông Báo Của Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Cần Thơ

print

BAN  THÁNH  NHẠC

GIÁO  PHẬN  CẦN  THƠ

THÔNG  BÁO

             Kính gửi :  

–   Quý Cha Quản Hạt Giáo Phận Cần Thơ.

–  Quý Cha Trưởng ban Thánh Nhạc Hạt.

  

              CHƯƠNG  TRÌNH  HUẤN  LUYỆN  THÁNH  NHẠC  2024

1-Khóa Ca trưởng : do Cha Phêrô Chu Quang Trịnh phụ trách.

2-Khóa Thanh Nhạc ( luyện tiếng ) :  do cô Tuyết Hằng phụ trách.

Cả hai khoá theo chương trình như sau:

             – Thời gian ;  từ 8 giờ thứ Hai ngày 20 – 5 – 2024 đến thứ Năm 23-5-2024

             – Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ.  

             – Thành phần : Mọi người có khả năng học tập.

3-Hội diễn Thánh ca năm 2024

 Thời gian :  từ 8 giờ thứ Sáu ngày 24 – 5 -2024.

  • Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ.
  • Thành phần : Mỗi Hạt xin đề cử 2 họ đạo tham gia.
  • Đề tài : Về ĐỨC MẸ.

 Ghi chú : Xin đăng ký tên Họ đạo và tên Bài hát để thuận tiện sắp xếp chương trình.

 

Đại diện  Ban Thánh Nhạc Giáo Phận     

Lm. Phêrô  Tri văn Vinh