Đọc Sách Dùm Bạn

Tìm Lại Đức Tin

Tìm Lại Đức Tin Ngồi bên cạnh ông Năm, bà Năm, vợ ông buột miệng: “Ông ơi! Chúng ta giờ cũng đã già. Con cháu cũng đã yên bề gia thất hết cả rồi. Mọi công tác trong đơn vị cũng đã được những người khác tiếp quản. Bây giờ chúng ta quay trở lại đạo đi. Tôi cảm thấy có gì …

xem thêm