Đọc Sách Dùm Bạn

Cầu Nguyện – Bài 83: Chúa Và Việc Của Chúa – ĐHY Phanxicô

Bài 83: Chúa Và Việc Của Chúa Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ của Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích: làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy, nhiều …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 82: Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Liên Lỉ – ĐHY Phanxicô

Bài 82: Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Liên Lỉ (Lc 18,1) Đối với đời sống linh hồn, cầu nguyện là hơi thở. Không cầu nguyện, linh hồn ta chết ngạt. Con sống trong Chúa, bằng lời cầu nguyện, linh hồn con như đứa trẻ trong lòng mẹ nó, mẹ và con cùng một hơi thở, cùng một nhịp tim. …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 81: Làm Cho Sống – ĐHY Phanxicô

Bài 81: Làm Cho Sống Linh hồn làm cho thân xác sống, và chỉ huy thân xác. Không có hồn, dù thể xác to vạm vỡ thì cúng chỉ là thây ma. Một gia đình, một thành phố, nếu không có một sức làm cho linh động, khac nào thổi hồn vào, thì cũng là một gia đình chết, một …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 80: Người Thánh Dùng Thời Giờ Của Mình Thế Nào? – ĐHY Phanxicô

Bài 80: Người Thánh Dùng Thời Giờ Của Mình Thế Nào? Các thánh cũng sống trên quả đất như con, các ngài cũng sống cùng thời gian với các người khác, Ai cũng một ngày 24 giờ. Ngày của các ngài không dài hơn một phút. Các ngài không sống lâu hơn con, Phanxicô Xaviê 46 tuổi, Têrêsa Hài Đồng …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh? – ĐHY Phanxicô

Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh? Muốn làm thánh phải có nhân đức can đảm cách phi thường, được chứng minh bằng phép lạ, mới được phong thánh. Nhưng đó là việc của các nhà chuyên môn, của Tòa thánh. Phận con hèn mọn, chỉ mong hiểu cách đơn sơ, để theo gương các ngài. Con thích câu …

xem thêm

Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện

Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện   Theo người đời, thành công là đạt được: – Quyền thế, nhưng người thánh thiện được sự toàn năng của Chúa trong mỗi con người. – Của cải, nhưng người thánh được những hồng ân của Đáng Tạo Hóa. – Cấp bằng, nhưng người thánh …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật… – ĐHY Phanxicô

Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật, Và Sự Thật Là Lòng Thương Xót Không có sự thật làm sao tình yêu đứng vững được? Với tình thương, con nhìn anh em con với con mắt của Chúa. Không phải con. Chúa nhìn ạnh em khác con, Chúa khuyết điểm quá khứ của họ, Đồng thời Chúa thành …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh – ĐHY Phanxicô

Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh Lạy Chúa, con tội lỗi, dốt nát, Nhưng Chúa dạy con phải nên thánh như “Cha của con trên trời”. Con muốn tìm trọng tâm, căn bản, cốt yếu, con cầu xin Chúa cho con biết cách đơn sơ, làm thế nào để thành một vị thánh? Mới nghe câu …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà… – ĐHY Phanxicô

Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà…,Cách nào?… Tại sao?…   Can chi không? Không can gì cả, nếu con ở trong Chúa là con ở trong trung tâm, tất cả mọi sự luân chuyển quanh mặt trời ấy. Con gặp tất cả trong Chúa. Nhưng ngược lại, nếu con bật ra khỏi trung tâm, con mất tất cả. Vậy tại …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu – ĐHY Phanxicô

Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, những người thông luật… các ngươi cầm chìa khó sự khôn ngoan, các ngươi không vào nước trời mà cũng không cho người khác vào” (Lc 11,52).   Chúa Giêsu muốn cảnh giác con, đừng có thao túng sự thật của Chúa. …

xem thêm