Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dạy : “Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi người”, và chính Người đã thực hành điều Người dạy, là chịu tử hình thập giá để mọi …

xem thêm

Lời nguyện tín hữu – Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09)

 Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09)   Lời Nguyện Tín Hữu – Dòng MTG Thủ Đức https://www.mtgthuduc.net/ Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã dùng cây Thập giá mà cứu chuộc loài người. Cùng với Giáo Hội, chúng ta ca ngợi, cảm tạ tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã cứu độ mọi người bằng đi qua đường thập giá để đem họ vào vinh quang Nước Trời ; đó cũng là đường mà mọi người phải đi qua để có thể vào Nước Trời. Chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 23 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 23 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, thời Đức Giêsu người ta đem các thứ bệnh nhân đến để xin Chúa chữa lành, chúng ta cũng hãy đến với Chúa với tất cả mọi lo âu và bệnh tật hồn xác, và dâng lên Chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Mônica

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Mônica Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thánh Mônica nêu gương cho người làm mẹ, đặc biệt cho các Hiền mẫu Công Giáo, về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Hân hoan mừng kính Thánh Mônica, chúng ta dâng lời nguyện xin : Lời nguyện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, người biệt phái Do thái tranh luận với Đức Giêsu về sự ô uế và trong sạch Đức Giêsu đã bảo họ : “Tất cả những điều xấu xa đều từ bên trong xuất ra và làm cho con …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, sau khi Đức Giêsu mặc khải Người là Bánh ban sự sống muôn đời, Người đòi hỏi mỗi người phải có thái độ dứt khoát, tin hay không tin. Chúng ta cùng càu xin với lòng tin tưởng : Hội …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời & CN 20 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gp Thái Bình Chủ tế: Anh chị em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ Chúa với …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại rằng : “Tôi là bánh từ trời xuống… không ai thấy Chúa Cha, chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. Chúng ta hãy tin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, dân Do thái xưa đã tìm đến Đức Giêsu vì được ăn no. Đức Giêsu bảo họ : “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường …

xem thêm