Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 26 TN A & Lễ Mân Côi

 Lời Nguyện Cho Mọi Người Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A Chủ tế:    Anh chị em thân mến Sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng là những việc làm thường xuyên trong đời sống đức tin của người kitô hữu. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:   Anh chị em thân mến Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã giao cho hàng Linh mục sứ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:   Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  Anh chị em thân mến Thánh Phaolô dạy : “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật”. Với quyết tâm sống bác ái yêu thương, chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  Anh chị em thân mến Đường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. 1- …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  Anh chị em thân mến Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Đức Thánh Cha là đấng kế vị Thánh Phêrô / …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân tộc. Ngài yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất cả. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa. 1- Hội Thánh là ánh sáng của …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha hay thương xót. Người luôn trợ giúp chúng ta dang lúc chúng ta cần. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Con thuyền Hội Thánh thường gặp …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Hiển Dung  Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Hiển Dung  Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  : Anh chị em thân mến Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin. 1- Trước khi chịu khổ hình Thập giá / …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN  17 TN  Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN  17 TN  Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế:  : Anh chị em thân mến Nước Trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết chiếm cho bằng được. Với ước mong chiếm hữu được Nước Trời, chúng …

xem thêm