Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin mừng cứu độ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ  Mẫu 1 Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ hai Thánh Tông đồ là hai cột trụ quan trọng của Hội Thánh , cả hai đã tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng tất cả cuộc sống và cái chết của mình. Chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, có người nào biết được ý định của Thiên Chúa ? Ai hiểu được Chúa muốn gì ? Với ước mong được Chúa gan Đức Khôn ngoan và Thánh thần để giúp ta hiểu được thánh ý Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn bênh vực những …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Ai cũng hiểu trái tim là biểu tượng của tình yêu, hôm nay chúng ta kính Trái Tim Chúa chính là tôn kính tình yêu của Ngài. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy dâng lên Thánh Tâm Chúa những ý nguyện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Chúa Ba Ngôi năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế :  Anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần lời khẩn cầu cho Hội thánh là Mẹ chúng ta và cho toàn thể thế giới : Hội thánh là dấu chỉ tình yêu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ CTT Hiện Xuống năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ CTT Hiện Xuống năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến Thể theo lời Đức Giêsu cầu xin, Chúa Cha đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin. Lễ Hiện xuống là ngày khai …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã phải trải qua con đường thập giá rồi mới bước vào vinh quang phục sinh. Với ước mong sống trọn vẹn vai trò chứng nhân cho Đức Kitô Phục sinh, chúng ta cùng dâng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 PS Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 PS Năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh thần cho chúng ta : Con thuyền Hội thánh không …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 PS Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 PS Năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế Anh chị em thân mến, di chúc của Chúa Giêsu gồm tóm trong một câu : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. …

xem thêm