Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Mônica 27/08

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019:  Lễ Thánh Mônica Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thánh Mônica nêu gương cho người làm mẹ, đặc biệt cho các Hiền mẫu Công Giáo, về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Hân hoan mừng kính Thánh Mônica, chúng ta dâng lời nguyện xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 21 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 21 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta qua Thánh Tử của Ngài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn mời gọi con cái mình làm chứng cho Tin Mừng. Chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 20 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 20 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã làm bừng cháy ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế gian. Với ước mong con tim mình tràn ngập tình yêu Chúa, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin : “Thầy đã đến …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  15/08 Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 19 TN Năm C Chủ tế : Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ vạn vật. Người đặt chúng ta làm người quản lý, để chúng ta bảo tồn, phát triển và tiếp tục hoàn thiện công trình sáng tạo của Người. Trong tâm tình yêu mến và biết ơn Chúa, …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 18 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, nâng đỡ, cứu giúp và chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời nguyện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện là hơi …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C.. Lời Nguyện Tín Hữu CN 16 TN Năm C – Manna Bảo Lộc Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa vẫn đang hiện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 15 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 15 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Đức Giêsu đã đến trong …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 14 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN Năm C – Manna Bảo Lộc Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 14 TN Năm C       Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập …

xem thêm