Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CN 1 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 1 Mùa Chay Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người   Chủ tế : Anh chị em thân mến Mùa Chay là thời gian thuận tiện để người kitô hữu sám hối tội lỗi và quay trở về với Chúa, vì Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro

 Lời Nguyện Cho Mọi Người Lễ Tro CT : Anh chị em thân mến Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây : 1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những hoạt …

xem thêm

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A    Lời Nguyện Cho Mọi Người  CT : Anh chị em thân mến Chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng tình yêu Đức Kitô mà thiêu đốt lòng chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây : 1- Chúng ta hãy cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã đón …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu đã nói : “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. Với quyết …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Ngày 2/2/2020

Lời Nguyện Tín Hữu CN Ngày 2/2/2020 1. ĐỨC MẸ DÂNG CGS TRONG ĐỀN THÁNH  Anh chị em thân mến, Đức Maria và thánh Giuse đã chu toàn Luật cách sốt sắng khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Vậy chúng ta hãy noi gương các ngài và thành khẩn dâng lời cầu xin: Sự dâng hiến nào cũng đòi …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 TN Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bòng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Kitô đã dùng các tông …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thế làm người, chịu chết trên Thập giá để xóa tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu được Chúa Cha trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Cha và tha thiết nguyện xin. 1- Hội Thánh có …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A

  Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Cha nhân …

xem thêm