Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV  B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV  B

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, hôm nay vào Mùa Vọng, Hội thánh muốn nhắc cho ta nhớ rằng Chúa sắp đến, chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

1/ Chúng ta cầu xin cho Hội thánh thực sự là cộng đoàn luôn tỉnh thức / để chu toàn trách nhiệm Đức Giêsu đã trao phó là làm chứng về tình yêu của Chúa / và hết lòng phục vụ con người.

2/ Chúng ta cầu xin cho các nhà cầm quyền trên thế giới luôn tỉnh thức để chu toàn trách nhiệm của mình / là cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới trong công lý hòa bình, và chia sẻ giúp đỡ nhau.

3/ Chúng ta cầu xin cho những người ngủ mê trong tội lỗi / giả điếc làm ngơ với trách nhiệm của mình trong gia đình và trong đất nước / biết tỉnh thức để trở về với bổn phận của mình.

4/ Chúng ta cầu xin cho cộng đồng xứ đạo chúng ta luôn tỉnh thức / để giúp nhau từ bỏ thói xấu, say sưa trễ nải / và sẵn sàng đón tiếp Chúa đến.

Chủ tế : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con một trách nhiệm trong gia đình, trong họ đạo, trong đất nước, và dạy chúng con phải tỉnh thức… Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức để chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa đến. Vì Ngài đến bất ngờ và rất âm thầm, nên muốn gặp được Ngài chúng ta phải tỉnh thức. Trong tâm tình sốt sắng bước vào năm Phụng vụ mới, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

  1. Thiên Chúa giao cho mỗi người nghĩa vụ và trách nhiệm trong cuộc sống ở đời này. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, dù ở bậc sống nào cũng luôn biết dốc sức mình làm tốt các công việc thường ngày, và nhất là chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tội lỗi chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi đau khổ. Xin cho những người khô khan nguội lạnh, lâu năm xa cách Chúa, biết nhận thức tình trạng tội lỗi của mình, để mau mắn hoán cải trở về qua Bí tích Hòa giải.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta, biết dùng thời gian và cơ hội ở đời này hoàn thiện bản thân, cùng giúp nhau sửa chữa những thói xấu, để chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Chúa đến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã”. Xin Thần Khí Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta biết tỉnh thức trước những cám dỗ trong thời đại này, luôn trung thành giữ ngày Chúa Nhật, và đối xử chân thành quảng đại với nhau, để được Chúa thứ tha trong ngày sau hết.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thật yếu đuối, dễ dàng sa ngã trước những cơn cám dỗ. Xin ban thêm đức tin, giúp mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức cầu nguyện, để luôn giữ vững niềm tin và hy vọng nơi Chúa – Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.