Hình Ảnh Giáo Xứ

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Phanxicô Xavie

Giáo Phận Cần Thơ Giáo Hạt Đại Hải Giáo Xứ Phanxicô Xavie  GIÁO XỨ PHANXICÔ XAVIE ( Gx mới) 1/ LINH MỤC PHỤ TRÁCH Cha Sở – 2015 …. 2021 : Dom. Nguyễn Trung Trực ( Cha sở thành lập Giáo xứ) – 9.12. 2021…   : Benedic. Phan Văn Lành ( cha Sở Tiên Khởi ) Cha Phó: – 2015- …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trà Canh

Giáo phận Cần Thơ Giáo hạt Đại Hải    Giáo xứ Trà Canh                            Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trà Canh I. LM PHỤ TRÁCH: Cha sở:  Từ năm 2011 đến nay: Micae Bùi Trần Thắng,   II. CƠ SỞ: Nhà thờ   Đài Đức Mẹ   Đền Thánh Giuse   Nhà Xứ    III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA CHỈ : – …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải

Giáo phận Cần Thơ Giáo hạt Đại Hải    Giáo xứ Trung Hải                            Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải   I. LM PHỤ TRÁCH: Cha sở:  Phêrô Trương Minh Hải   II. CƠ SỞ: Nhà thờ   Đài Đức Mẹ   Đài Thánh Giuse   Nhà Xứ Mới   Phòng Giáo Lý   III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp      

Giáo phận Cần thơ Giáo hạt Đại hải    Giáo xứ Lương Hiệp                                 Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp       I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH: * Cha sở: – 2014-2015: Cha Pr. Phạm Hữu Trí – 2015……..: Cha Mic. Trần Đình Nha * Cha phó: – 2004-2018: Cha Gk. Nguyễn Văn Lập – 2018-2019:Cha Pr. Văn Công Tặng   …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo Xứ Từ Xá

Giáo Phận Cần Thơ Giáo Hạt Đại Hải    Giáo Xứ Từ Xá                                 CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO XỨ TỪ XÁ   I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH: * Cha sở: – 2015: Cha sở: Gb Châu Ngọc Phương – 2016……..: Cha sở: Petrus Nguyễn Văn Lâm * Cha phó: – 2018-2020: Cha phó: Giacobe Nguyễn Quốc Thạnh – 2020…….:Cha phó: …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau Nhà Thờ Cà Mau (Bảo Lộc)   Nhà Thờ Ao Kho   Nhà Thờ Bàu Sen   Nhà Thờ Cái Cấm   Nhà Thờ Cái Đôi Vàm     Nhà Thờ Cái Rắn   Nhà Thờ Cây Bốm   Nhà Thờ Hòa Thành.   Nhà Thờ Hòa Trung   Nhà Thờ Huyện …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu Nhà Thờ Bạc Liêu Mô hình nhà thờ mới Nhà thờ Bạc Liêu mới hoàn thành năm 2023 Nhà Thờ Giồng Nhãn (Bạc Liêu)   Nhà Thờ Phêrô (Bạc Liêu)   Nhà Thờ Giuse  (Bạc Liêu)     Nhà Thờ Vô Nhiễm (Bạc Liêu)   Mô hình nhà thờ mới nhà thờ …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Vị Thanh

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Vị Thanh Nhà Thờ Vị Thanh Nhà Thờ Bảy Ngàn   Nhà Thờ Cái Nhum   Nhà Thờ Long Mỹ Nhà Thờ Lương Hoà   Nhà Thờ Lương Thiện   Nhà Thờ Tân Phú (Bào Ráng)   Nhà Thờ Thánh Phụng (Kinh Tế Mới)     Nhà Thờ Thánh Giuse (Vị Thuỷ) Nhà Thờ …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng Nhà Thờ Sóc Trăng   Nhà Thờ Ba Rinh   Nhà Thờ Bãi Giá ( Bãi Giá Việt)   Nhà Thờ Cái Quanh – Tân Thạnh   Nhà Thờ Chàng Ré   Nhà Thờ Cồn Tròn   Nhà Thờ Đại Ngãi Mô hình Nhà Thờ Đại Ngãi mới đang xây dựng   Nhà …

xem thêm