Hình Ảnh Giáo Xứ

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải

Giáo phận Cần Thơ Giáo hạt Đại Hải    Giáo xứ Trung Hải                            Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trung Hải   I. LM PHỤ TRÁCH: Cha sở:  Phêrô Trương Minh Hải   II. CƠ SỞ: Nhà thờ   Đài Đức Mẹ   Đài Thánh Giuse   Nhà Xứ Mới   Phòng Giáo Lý   III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp      

Giáo phận Cần thơ Giáo hạt Đại hải    Giáo xứ Lương Hiệp                                 Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp       I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH: * Cha sở: – 2014-2015: Cha Pr. Phạm Hữu Trí – 2015……..: Cha Mic. Trần Đình Nha * Cha phó: – 2004-2018: Cha Gk. Nguyễn Văn Lập – 2018-2019:Cha Pr. Văn Công Tặng   …

xem thêm

Cập Nhật Thông Tin Giáo Xứ Từ Xá

Giáo Phận Cần Thơ Giáo Hạt Đại Hải    Giáo Xứ Từ Xá                                 CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO XỨ TỪ XÁ   I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH: * Cha sở: – 2015: Cha sở: Gb Châu Ngọc Phương – 2016……..: Cha sở: Petrus Nguyễn Văn Lâm * Cha phó: – 2018-2020: Cha phó: Giacobe Nguyễn Quốc Thạnh – 2020…….:Cha phó: …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau Nhà Thờ Cà Mau (Bảo Lộc)   Nhà Thờ Ao Kho   Nhà Thờ Bàu Sen   Nhà Thờ Cái Cấm   Nhà Thờ Cái Đôi Vàm     Nhà Thờ Cái Rắn   Nhà Thờ Cây Bốm   Nhà Thờ Hòa Thành.   Nhà Thờ Hòa Trung   Nhà Thờ Huyện …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Bạc Liêu Nhà Thờ Bạc Liêu Mô hình nhà thờ mới   Nhà Thờ Giồng Nhãn (Bạc Liêu)   Nhà Thờ Phêrô (Bạc Liêu)   Nhà Thờ Giuse  (Bạc Liêu)     Nhà Thờ Vô Nhiễm (Bạc Liêu)   Mô hình nhà thờ mới Nhà Thờ Bến Bàu   Nhà Thờ Khúc Tréo   …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Vị Thanh

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Vị Thanh Nhà Thờ Vị Thanh Nhà Thờ Bảy Ngàn   Nhà Thờ Cái Nhum   Nhà Thờ Long Mỹ Nhà Thờ Lương Hoà   Nhà Thờ Lương Thiện   Nhà Thờ Tân Phú (Bào Ráng)   Nhà Thờ Thánh Phụng (Kinh Tế Mới)     Nhà Thờ Thánh Giuse (Vị Thuỷ) Nhà Thờ …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng Nhà Thờ Sóc Trăng   Nhà Thờ Ba Rinh   Nhà Thờ Bãi Giá ( Bãi Giá Việt)   Nhà Thờ Cái Quanh – Tân Thạnh   Nhà Thờ Chàng Ré   Nhà Thờ Cồn Tròn   Nhà Thờ Đại Ngãi Mô hình Nhà Thờ Đại Ngãi mới đang xây dựng   Nhà …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Trà Lồng

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Trà Lồng Nhà Thờ Trà Lồng   Nhà Thờ Bôna   Nhà Thờ Cái Trầu     Nhà Thờ Đồng Lào   Nhà Thờ Đường Láng   Nhà Thờ Fatima   Nhà Thờ Hậu Bối   Nhà Thờ Kinh Lý   Nhà Thờ Kinh Đức Bà   Nhà Thờ Mỹ Phước   Nhà Thờ …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải Nhà Thờ Đại Hải   Nhà Thờ Ba Trinh Mô hình nhà thờ Ba Trinh (đang xây dựng) Nhà Thờ Bắc Hải   Nhà Thờ Cồn Mỹ Phước   Nhà Thờ Kim Phụng   Nhà Thờ Lương Hiệp   Nhà Thờ Nam Hải   Nhà Thờ Phụng Hiệp   Nhà Thờ Phụng …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cần Thơ

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cần Thơ  WGPCT:  Để quý độc giả có thể dễ có một cái nhìn tổng quát về các giáo xứ trong GPCT chúng tôi sẽ lần lượt tải lên một số hình ảnh tiêu biểu về các nhà thờ trong các hạt của GPCT. Xin kính mời theo dõi…(sẽ tiếp tục cập nhật) Nhà …

xem thêm