Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp      

print

Giáo phận Cần thơ

Giáo hạt Đại hải   

Giáo xứ Lương Hiệp      

                          Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Lương Hiệp      

I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH:

* Cha sở:

– 2014-2015: Cha Pr. Phạm Hữu Trí

– 2015……..: Cha Mic. Trần Đình Nha

* Cha phó:

– 2004-2018: Cha Gk. Nguyễn Văn Lập

– 2018-2019:Cha Pr. Văn Công Tặng

 

 II. CƠ SỞ: NHÀ THỜ, NHÀ XỨ:

 

– Nhà thờ mới được đại tu (2018-2019)

 

– Nhà xứ mới được xây dựng năm 2015 do cha Pr. Phạm Hữu Trí 

 

– Nhà chờ Phục Sinh (2020) 

 

III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA CHỈ, GIỜ LỄ :

       – Số giáo dân : 1150 giáo dân/ 320 hộ

      – Địa chỉ: ấp Xẻo Vông B, phường Hiệp Lợi, Thành Phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

 

       – Giờ lễ :

 *Chúa Nhật

Sáng: 5 g 00

Chiều: 17 g 00

Và chiều thứ 7: 18g00

 

Ngày thường:

5g00

 

IV.CÁC SINH HOẠT (GIÁO LÝ, HỘI ĐOÀN…)

        – Giáo lý : 10 lớp giáo lý

        – Hội đoàn:

1. Lêgio

4. Huynh đoàn Thánh Thể

2. Hội Bác Ái

5. Nhóm Lòng Thương xót

3. Hội Ban Kèn (2 hội)

6. Thiếu Nhi Thánh Thể