SN NCS

SNCN 2 MV C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CÓ LỜI THIÊN CHÚA PHÁN (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm C) Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanna và Caipha …

xem thêm

SNCN 1 MV C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm C) Lời Chúa: Lc 21, 25-28.34-36 Ðức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến …

xem thêm

SNCN 34 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT (Chúa Nhật 34 Thường Niên, năm B: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ)   Lời Chúa: Ga 18, 33b-37 Khi ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Ðức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Ðức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người …

xem thêm

SNCN Lễ CTTĐVN – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

  Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Không thuộc về thế gian Lời Chúa: Lc 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, …

xem thêm

SNCN 32 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

 BỎ VÀO TẤT CẢ Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm B   Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế …

xem thêm

SNCN 31 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU (Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm B) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” …

xem thêm

SNCN 30 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN THƯƠNG XÓT TÔI (Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B)   Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Hôm ấy, Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Ðức …

xem thêm

SNCN 29 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐẦY TỚ VÀ NÔ LỆ Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm B Lời Chúa: Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho …

xem thêm

SNCN 28 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Được Gấp Trăm (Chúa Nhật 28 Thường Niên, năm B)   Lời Chúa: Mc 10, 17-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Ðức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi …

xem thêm

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

xem thêm