SN NCS

SNCN 27 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

SINH HOA LỢI (Chúa nhật Tuần 27 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 21, 33-43 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và …

xem thêm

SNCN 26 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI(Chúa nhật Tuần 26 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm …

xem thêm

SNCN 25 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TÔI ĐÂU CÓ BẤT CÔNG (Chúa nhật 25 Thường niên Năm A) Lời Chúa : Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ …

xem thêm

SNCN 24 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HẾT LÒNG THA THỨ (Chúa nhật 24 Mùa Thường niên năm A) Lời Chúa : Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến …

xem thêm

SNCN 23 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Lợi Được Người Anh Em (Chúa nhật 23 Thường niên) Lời Chúa : Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi …

xem thêm

SNCN 22 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI(Chúa nhật 22 Thường niên năm A) Lời Chúa : Mt 16, 21-27 Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba …

xem thêm

SNCN 21 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY(Chúa nhật 21 Thường niên, năm A) Lời Chúa : Mt 16, 13-20 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho …

xem thêm

SNCN 20 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT(Chúa nhật 20 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi. Ðứa con gái tôi bị quỷ …

xem thêm

Em thật có phúc

Em thật có phúc(15/8: Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần …

xem thêm

SNCN 19 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT NƯỚC (Chúa nhật 19 Thường niên, năm A) Lời Chúa : Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi …

xem thêm