SN NCS

SNCN 34 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN NHỚ ĐẾN TÔI(Chúa nhật 34 Thường Niên _ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, năm C) Lời Chúa: Lc 23, 35-43 Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng Kitô của …

xem thêm

SN Lễ CTTĐVN – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Không thuộc về thế gian(24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã …

xem thêm

SNCN 32 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐỜI NÀY, ĐỜI SAU(Chúa nhật 32 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 20, 27-38 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người …

xem thêm

SNCN 31 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU(Chúa nhật 31 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là …

xem thêm

SNCN 30 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN THƯƠNG XÓT CON(Chúa nhật 30 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. …

xem thêm

SNCN 29 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔNG NẢN CHÍ(Chúa nhật 29 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi …

xem thêm

SNCN 28 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU(Chúa nhật 28 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ …

xem thêm

SNCN 27 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

LÀM ĐIỀU PHẢI LÀM(Chúa nhật 27 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 17, 5-10 Một hôm, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống …

xem thêm

SNCN 26 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CÓ MỘT VỰC THẲM (Chúa nhật 26 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng …

xem thêm

SNCN 25 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔN KHÉO(Chúa nhật 25 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 16, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người …

xem thêm