SN NCS

SNCN 14 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ANH EM HÃY RA ĐI(Chúa nhật 14 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 1-12.17-20 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt …

xem thêm

SNCN 13 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRƯỚC ĐÃ(Chúa nhật 13 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người …

xem thêm

Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra

NGÀI CẦM BÁNH BẺ RA(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C) Lời Chúa : Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giêsu tiếp đón dân chúng, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Ðức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho …

xem thêm

Sự Thật Toàn Vẹn – Suy Niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C

SỰ THẬT TOÀN VẸN(Chúa nhật Đại lễ Chúa Ba Ngôi năm C) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự …

xem thêm

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Chúa Nhật Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói …

xem thêm

SNCN Lễ Chúa Thăng Thiên C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

SỨC MẠNH TỪ TRỜI CAO(Chúa nhật 7 Phục sinh năm C – Lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24, 46-53 Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà …

xem thêm

SNCN 6 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐẾN VÀ Ở LẠI (Chúa nhật 6 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 14, 23-29 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến …

xem thêm

SNCN 5 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Điều Răn Mới (Chúa nhật 5 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, …

xem thêm

SNCN 4 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÚNG THEO TÔI(Chúa nhật 4 Phục sinh năm C – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy Ðức Giêsu nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được …

xem thêm

Hãy chăn dắt chiên của Thầy

Hãy chăn dắt chiên của Thầy (01.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh, Năm C)   Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các …

xem thêm