SN NCS

SNCN 20 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

PHẢI CHI LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN(Chúa nhật 20 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải …

xem thêm

SNCN 19 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHỦ VỀ(Chúa nhật 19 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng …

xem thêm

SNCN 18 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

NHỮNG KHO LỚN HƠN(Chúa nhật 18 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” …

xem thêm

SNCN 17 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC(Chúa nhật 17 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 11, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo …

xem thêm

SNCN 16 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN(Chúa nhật 16 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất …

xem thêm

SNCN 15 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN(Chúa nhật 15 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy …

xem thêm

SNCN 14 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ANH EM HÃY RA ĐI(Chúa nhật 14 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 10, 1-12.17-20 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt …

xem thêm

SNCN 13 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRƯỚC ĐÃ(Chúa nhật 13 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người …

xem thêm

Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra

NGÀI CẦM BÁNH BẺ RA(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C) Lời Chúa : Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giêsu tiếp đón dân chúng, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Ðức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho …

xem thêm

Sự Thật Toàn Vẹn – Suy Niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C

SỰ THẬT TOÀN VẸN(Chúa nhật Đại lễ Chúa Ba Ngôi năm C) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự …

xem thêm