SN NCS

Sự Thật Toàn Vẹn – Suy Niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C

SỰ THẬT TOÀN VẸN(Chúa nhật Đại lễ Chúa Ba Ngôi năm C) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự …

xem thêm

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Chúa Nhật Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói …

xem thêm

SNCN Lễ Chúa Thăng Thiên C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

SỨC MẠNH TỪ TRỜI CAO(Chúa nhật 7 Phục sinh năm C – Lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24, 46-53 Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà …

xem thêm

SNCN 6 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐẾN VÀ Ở LẠI (Chúa nhật 6 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 14, 23-29 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến …

xem thêm

SNCN 5 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Điều Răn Mới (Chúa nhật 5 Phục sinh năm C) Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, …

xem thêm

SNCN 4 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÚNG THEO TÔI(Chúa nhật 4 Phục sinh năm C – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy Ðức Giêsu nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được …

xem thêm

Hãy chăn dắt chiên của Thầy

Hãy chăn dắt chiên của Thầy (01.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh, Năm C)   Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các …

xem thêm

SNCN 3 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÚA ĐÓChúa nhật 3 Phục sinh năm C Lời Chúa: Ga 21, 1-19 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác …

xem thêm

SNCN 2 PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY CHÚA(Chúa nhật 2 Phục sinh) Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

xem thêm

SNCN Lễ PS Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN(Chúa Nhật Phục Sinh,) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã …

xem thêm