SN NCS

SNCN 4 Chay Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRỞ VỀ(Chúa nhật 4 Mùa Chay, năm C) Lời Chúa : Lc 15, 1-3.11-32 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Ðức Giêsu …

xem thêm

SNCN 3 Chay Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Hại Đất Chúa nhật 3 Mùa Chay, năm C Lời Chúa : Lc 13, 1-9 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê …

xem thêm

SNCN 2 Chay Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHUÔN MẶT NGÀI BIẾN ĐỔI(Chúa nhật 2 Mùa Chay, năm C) Lời Chúa : Lc 9, 28b-36 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi, y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng. Và kìa, có hai nhân vật đàm …

xem thêm

SNCN 1 Chay Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔNG CHỈ NHỜ CƠM BÁNH(Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm C) Lời Chúa : Lc 4, 1-13 Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì …

xem thêm

SNCN 8 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

ĐẠO ĐỨC GIẢ(Chúa nhật 8 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái …

xem thêm

SNCN 7 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

HÃY YÊU KẺ THÙ(Chúa nhật 7 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu …

xem thêm

SNCN 6 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO(Chúa nhật 6 Thường niên, năm C) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì …

xem thêm

SNCN 5 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TỪ NAY ANH SẼ BẮT NGƯỜI(Chúa nhật 5 Thường niên, Năm C) Lời Chúa : Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã …

xem thêm

SNCN 4 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN(Chúa nhật 4 Thường niên, Năm C) Lời Chúa : Lc 4, 21-30 Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp …

xem thêm

SNCN 3 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

NĂM HỒNG ÂN CỦA CHÚA(Chúa nhật 3 Thường niên, Năm C) Lời Chúa : Lc 1, 1-4; 4, 14-21 Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và …

xem thêm