Lịch Thêm Sức 2024 – Hạt Cần Thơ Đại Hải, Sóc Trăng Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi

print

LỊCH THÊM SỨC 2024 – HẠT CẦN THƠ ĐẠI HẢI, SÓC TRĂNG

Đức cha Phêrô LÊ TẤN LỢI

STT

Ngày

Họ đạo

01

Chúa Nhật

26/5

Thới Thạnh

07g30

02

 

Chúa Nhật

02/6

Cồn Tròn

09g00

03

Rạch Tráng

15g00

04

 

Chúa Nhật

09/6

Nhu Gia

08g00

05

Hoà Hinh

15g00

06

Thứ bảy

15/6

Trung Hải

09g00

07

Thứ bảy

22/6

Tham Tướng

18g00

08

 

Chúa Nhật

23/6

Cái Tắc

07g15

09

Trường Long

16g

10

 

Chúa Nhật

30/6

Ba Rinh

08g00

11

Mỹ Xuyên

15g30

12

Chúa Nhật

07/7

Sóc Trăng

17g00

13

 

Thứ bảy

13/7

Nam Hải

09g00

14

Đông Hải

16g00

15

 

Chúa Nhật

14/7

Thới Lai

07g00

16

Cái Chanh

16g30

17

Thứ bảy

20/7

TS. Phanxicô (cha Lành)

17g00

18

 

Chúa Nhật

21/7

Chánh Toà

07g00

19

Từ Xá

15g00

20

 

Chúa Nhật

28/7

Bình Thuỷ

08g00

21

Phụng Tường

16g30

22

 

Thứ tư

31/7

Ba Trinh

09g00

23

Xuân Hoà

16g00

24

Thứ bảy

03/8

Bãi Giá

16g00

25

Chúa Nhật

04/8

An Bình (Rau Răm)

07g15

26

 

Chúa Nhật

11/8

Lộ 20

09g00

27

Lộ 19

17g00

28

Thứ bảy

17/8

Vĩnh Châu

17g00

29

 

Chúa Nhật

18/8

Phụng Hiệp

08g30

30

Vinh Phát

16g30

31

Thứ năm 22/8

An Thạnh

18g00

32

Thứ bảy

24/8

Hoà Thượng

16g00

33

 

Chúa Nhật

25/8

Trà Ếch

07g00

34

Tân Thạnh

16g00

35

Chúa Nhật

01/9

Cái Răng

07g00

36

Chúa Nhật

08/9

Bắc Hải

08g30

 

Lịch thêm sức năm 2024 - của ĐC. Phó