Hình Ảnh Giáo Xứ

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Trà Lồng

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Trà Lồng Nhà Thờ Trà Lồng   Nhà Thờ Bôna   Nhà Thờ Cái Trầu     Nhà Thờ Đồng Lào   Nhà Thờ Đường Láng   Nhà Thờ Fatima   Nhà Thờ Hậu Bối   Nhà Thờ Kinh Lý   Nhà Thờ Kinh Đức Bà   Nhà Thờ Mỹ Phước   Nhà Thờ …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Đại Hải Nhà Thờ Đại Hải   Nhà Thờ Ba Trinh Mô hình nhà thờ Ba Trinh (đang xây dựng) Nhà Thờ Bắc Hải   Nhà Thờ Cồn Mỹ Phước   Nhà Thờ Kim Phụng   Nhà Thờ Lương Hiệp   Nhà Thờ Nam Hải   Nhà Thờ Phụng Hiệp   Nhà Thờ Phụng …

xem thêm

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cần Thơ

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cần Thơ  WGPCT:  Để quý độc giả có thể dễ có một cái nhìn tổng quát về các giáo xứ trong GPCT chúng tôi sẽ lần lượt tải lên một số hình ảnh tiêu biểu về các nhà thờ trong các hạt của GPCT. Xin kính mời theo dõi…(sẽ tiếp tục cập nhật) Nhà …

xem thêm