Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng

print

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Sóc Trăng

Nhà Thờ Sóc Trăng

 

Nhà Thờ Ba Rinh

 

Nhà Thờ Bãi Giá ( Bãi Giá Việt)

 

Nhà Thờ Cái Quanh – Tân Thạnh

 

Nhà Thờ Chàng Ré

 

Nhà Thờ Cồn Tròn

 

Nhà Thờ Đại Ngãi

Mô hình Nhà Thờ Đại Ngãi mới đang xây dựng

 

Nhà Thờ Đại Tâm

 

Nhà Thờ Hoà Hinh

 

Nhà Thờ Hoà Lý

 

Nhà Thờ Hoà Thượng

 

 

Nhà Thờ Long Phú

 

Nhà Thờ Trung Bình Micae (Bãi Giá Khmer)

 

Nhà Thờ Mỹ Xuyên

 

Nhà Thờ Ngan Rô

 

Nhà Thờ Nhu Gia

 

Nhà Thờ Rạch Tráng (Cù Lao Dung)

 

Nhà Thờ Sakeo

 

Nhà Thờ Tam Sóc

 

Nhà Thờ Việt Kiều (Thánh Giuse)