Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trà Canh

print

Giáo phận Cần Thơ

Giáo hạt Đại Hải   

Giáo xứ Trà Canh

                          

Cập Nhật Thông Tin Giáo xứ Trà Canh

I. LM PHỤ TRÁCH:

Cha sở:  Từ năm 2011 đến nay: Micae Bùi Trần Thắng,

 

II. CƠ SỞ:

Nhà thờ

 

Đài Đức Mẹ

 

Đền Thánh Giuse

 

Nhà Xứ

  

III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA CHỈ :

– Số giáo dân : 397 người,  

– Địa chỉ : : Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.