Cập Nhật Thông Tin Giáo Xứ Từ Xá

print

Giáo Phận Cần Thơ

Giáo Hạt Đại Hải   

Giáo Xứ Từ Xá      

                          CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO XỨ TỪ XÁ

 

I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH:

* Cha sở:

– 2015: Cha sở: Gb Châu Ngọc Phương

– 2016……..: Cha sở: Petrus Nguyễn Văn Lâm

* Cha phó:

– 2018-2020: Cha phó: Giacobe Nguyễn Quốc Thạnh

– 2020…….:Cha phó: Simon Nguyễn Thanh Cao

 

II. CƠ SỞ: NHÀ THỜ, NHÀ XỨ:

Nhà thờ cũ

 

Nhà xứ mới

 

III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA CHỈ, GIỜ LỄ :

       – Số giáo dân : 1414 giáo dân

      – Địa chỉ: ấp Ba rinh, xã Đại hải, huyện Kế sách, tỉnh Sóc trăng

 

       – Giờ lễ :

 *Chúa Nhật :                                        

Sáng:   5 g 00

Sáng:   7 g 00

Tối :   19 g 00

*Ngày thường :

Sáng: 5 g 00

Chiều: 18 g 00

 

IV. CÁC SINH HOẠT (GIÁO LÝ, HỘI ĐOÀN…)

        – Giáo lý : 11 lớp giáo lý

        – Hội đoàn:

1. Lêgio

4. Huynh đoàn giáo dân Đa minh

2. Gia đình phạt tạ

5. Nhóm Lòng Thương xót

3. Nhóm Khôi bình

6. Hội Mân côi