Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 13 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN13 TN Năm C – Manna Bảo Lộc.   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 13 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, trung thành đi theo …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

LỄ THÁNH PHÊRÔ – PHAOLÔ Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa đã chọn thánh Phêrô và Phaolô làm cột trụ và nền móng xây dựng tòa nhà Hội Thánh. Cùng với các ngài, chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin : Chúa nói : “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Chúa – Manna Bảo Lộc.  Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Bí tích Thánh Thể là …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Lời Nguyện Tín Hữu CN Chúa Ba Ngôi – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Hiên Xuống – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn mọi ân sủng và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu về trời là …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6 Phục Sinh C

  Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã tóm gọn lề luật …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đã …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, sau khi Chúa Giêsu sống lại, …

xem thêm