Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 29 TN &  Lễ  Truyền Giáo 2019

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 29 TN Năm C  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương, biết rõ những điều chúng ta cần và hằng lắng nghe mọi lời cầu xin. Trong niềm xác tín đó, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin : Trọn đời sống của Chúa Giêsu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 28 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 28 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị em thân mến, Chúa không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta và cũng không báo ứng theo những lỗi lầm chúng ta đã phạm. với lòng biết ơn, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời thiết tha …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, hiệp thông cùng toàn thể các tín hữu trên khắp thế giới, cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Fatima để tôn vinh Mẹ đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 26 TN Năm C

 Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 26 TN Năm C Chủ tế : Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, Người luôn quan tâm bảo vệ những ai nghèo khó . Chúng ta hãy hướng lòng lên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết : Hội Thánh là hình ảnh sống động của …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 25  TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót, là Đấng duy nhất và chân thật. Người hằng muốn cứu độ hết thảy mọi người. Vì thế, chúng ta cùng cảm tạ Người và thiết tha dâng lời nguyện xin : …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 24 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho người có tội thật lòng ăn năn thống hối. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời khẩn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Thánh Lễ Tết Trung Thu

Lời Nguyện Tín Hữu Thánh Lễ Tết Trung Thu  Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa nhân lành rất yêu thương trẻ em. Ngài đã ban cho các con vầng trăng sáng dịu hiền cùng với những gì tốt đẹp nhất, đặc biệt là các con có ông bà cha mẹ ngày đêm chăm sóc thương yêu. Trong niềm vui …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 23 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 23 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến ! Khát mong trở thành người môn đệ của Chúa, luôn can đảm đón nhận và vác thập giá đời mình bước theo Người là sự khôn ngoan và ân phúc Chúa ban. Cậy trông vào ơn Chúa giúp, chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 22 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, vì chính Người là con đường dẫn chúng ta đến chân lý vẹn toàn. Luôn tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Mônica 27/08

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019:  Lễ Thánh Mônica Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thánh Mônica nêu gương cho người làm mẹ, đặc biệt cho các Hiền mẫu Công Giáo, về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Hân hoan mừng kính Thánh Mônica, chúng ta dâng lời nguyện xin …

xem thêm