Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô

print

THÁNH PHÊ-RÔ & THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

CHIỀU 28/6 *THÁNH LỄ VỌNG

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Chúa đã sai thánh Phê-rô, vị thủ lãnh các tông đồ, và thánh Phao-lô, bậc thày các dân ngoại, đến dạy chúng ta Lề Luật của Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1/ Hội Thánh luôn coi hai thánh Phê-rô và Phao-lô là cột trụ của mình/ vì các ngài đã giảng dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của đức tin/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh/ biết luôn sống theo lời giảng dạy của hai thánh tông đồ kiệt xuất này.

2/ Đức Thánh Cha có trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa/ có sớ mạng củng cố niềm tin của mọi Ki-tô hữu trên toàn thế giới/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Chúa/ gìn giữ người khỏi mọi hiểm nguy trong đời sống mục vụ thường ngày/ và ban cho người luôn được hồn an xác mạnh.

3/ Hai ngàn năm qua/ Hội Thánh không ngừng phát triển/ số tín hữu cũng không ngừng gia tăng/ nhưng so với tổng dân số thế giới/ số người tin Chúa quả là còn quá ít/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh/ luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp/ như tất cả mọi tín hữu đều mong ước.

4/ Hãy theo Thầy/ Đức Giê-su không chỉ nói với thánh Phê-rô/ khi kết thúc cuộc đối thoại đầy xúc động bên bờ hồ Galilêa/ mà còn nói với tất cả các Ki-tô hữu trên toàn thế giới/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết dấn thân theo Chúa với tất cả tâm tình mến yêu/ và phó thác của mình

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giê-su, Xin nhận lời hai thánh tông đồ chuyển cầu, mà ban cho chúng con luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

29-6 *THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phê-rô, Đức Giê-su thiết lập Hội Thánh khi nói với người: Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Với tâm tình mến yêu Hội Thánh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1/ Đức Thánh Cha là đấng kế vị thánh Phê-rô/ và thay mặt Đức Giê-su điều khiển Hội Thánh/ củng cố đơcs tin của người Ki-tô hữu trên khắp hoàn cầu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Cháu gìn giữ người/ để nhờ người/ đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.

2/ Con thuyền Hội Thánh luôn gặp nhiều phong ba bão táp/ lắm lúc ngả nghiêng những không bao giờ chìm/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền Hội Thánh/ luôn được an toàn giữ biển trần gian.

3/ Hội Thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được vẹn toàn/ giáo lý luôn được tinh tuyền/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Ki-tô hữu/ biết luôn khiêm tón vâng theo lời giáo huấn của Hội Thánh.

4/ Yêu mến Hội Thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Ki-tô hữu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết  luôn yêu mến Hội Thánh qua việc sống dạo gương mẫu/ và hết lòng cộng tác với các vị mục tử/ trong mọi sinh hoạt mục vụ thường ngày của giáo xứ.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, Chính nhờ hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ mà Hội Thánh bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho tất cả chúng con biết trung thành tuân giữ những gì các ngài đã giảng dạy. Chúng con cầu xin.