Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  15 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  15 TN Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1/ Hội Thánh có sứ mạng công bố cho mọi dân mọi nước biết rằng/ Thiên Chúa muốn cứu rỗi hết thảy mọi người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn cố gắng thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người chưa nhận biết Chúa.

2/ Hành trang của người tông đồ là đức tin trong sáng/ Chúng ta hiệp lời cầu xin mỗi tín hữu/ đều có được những hành trang cần thiết cho đời sống tông đồ của mình/ nhờ đó có thể trở nên những chứng nhân đích thực của Thiên Chúa là Tình Yêu.

3/ Phó thác đời sống cho Thiên Chúa quan phòng/ là thái độ người Kitô hữu phải có trong suốt cuộc đời của mình/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu/ luôn tín thác nơi Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

4/ Sám hối  và đổi mới đời sống là những việc các tín hữu nên làm mỗi ngày/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của mình và thành tâm sám hối/ để được Chúa thứ tha và giúp đỡ cho đời sống đức tin ngày càng hoàn thiện hơn.

Chủ Tế: : Lạy Chúa Giêsu, Thánh Phao-lô đã nói: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời của vị tông đồ dân ngoại và hăng say giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

.

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mỗi người Kitô hữu đều là môn đệ của Chúa. Khi lãnh nhận Phép Rửa và Bí tích Thêm sức, Ngài sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng Nước Trời. Để hoàn thành sứ mạng Chúa trao một cách trọn vẹn, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. Người môn đệ theo Chúa phải biết từ bỏ những gánh nặng của cải thế gian. Xin cho các Giáo sĩ – Tu sĩ, luôn sống tâm tình đơn sơ khó nghèo, không bị chi phối bởi nhu cầu vật chất tiện nghi, nhất là biết chọn Đức Kitô là tâm điểm của đời mình để dấn thân phục vụ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Vì tiền bạc mà người ta có thể đánh mất lý tưởng cuộc đời. Xin cho các Kitô hữu biết tỉnh thức trước những cám dỗ về danh lợi vật chất ở đời này, luôn sống bình dị khiêm nhường, và có trái tim yêu thương rộng mở, để vững vàng tiến bước tới sự sống vĩnh cửu mai sau.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tình liên đới giữa các tín hữu là dấu chỉ cho người khác tin nhận có Chúa. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, luôn sống gần gũi thân tình; biết động viên, nhắc nhở nhau trung thành tuân giữ các giới răn, nhất là làm chứng cho tình yêu Chúa ngay trong khu xóm và nơi làm việc của mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Trăm lời nói hay chẳng bằng một hành động tốt. Xin cho mỗi người chúng ta biết giới thiệu Chúa với bạn bè lương dân, bằng gương sáng và một đời sống nhân đức tốt lành, luôn có Chúa trong tâm hồn, để đem đến niềm vui cùng với sự tin cậy cho những người mà chúng ta gặp gỡ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, mỗi người Kitô hữu đều mang sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng Nước Chúa. Xin cho tất cả chúng con biết mau mắn lên đường, với gói hành trang là một tâm hồn đơn sơ phó thác, một trái tim biết yêu thương chia sẻ, và tình liên đới với những người anh em đang đồng hành bên chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.