Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXV TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã giao cho hàng Linh mục sứ mạng rao giảng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIV TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIV TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIII TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thánh Phaolô dạy : “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật”. Với quyết tâm sống bác ái yêu thương, chúng ta cùng dâng lời …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXII TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. 1- Hội Thánh không ngừng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Đức Thánh Cha là đấng kế vị Thánh Phêrô / và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XX TN Năm A    Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân tộc. Ngài yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất cả. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa. 1- Hội Thánh là ánh sáng của muôn dân, Chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Anh chị em thân mến, Đức Maria đã luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, vì thế Mẹ được Thiên Chúa ban phần thưởng quý báu nhất chính là Nước thiên đàng. Với niềm khát khao mai sau cũng được về trời cùng Mẹ, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIX TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIX TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha hay thương xót. Người luôn trợ giúp chúng ta dang lúc chúng ta cần. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Con thuyền Hội Thánh thường gặp nhiều phong ba bão …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVIII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVIII TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Tình yêu. Người yêu thương, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 1- Hội Thánh không những cung cấp lương thực …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVII TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVII TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Nước Trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết chiếm cho bằng được. Với ước mong chiếm hữu được Nước Trời, chúng ta cùng …

xem thêm