Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  15/08 Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 19 TN Năm C Chủ tế : Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ vạn vật. Người đặt chúng ta làm người quản lý, để chúng ta bảo tồn, phát triển và tiếp tục hoàn thiện công trình sáng tạo của Người. Trong tâm tình yêu mến và biết ơn Chúa, …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 18 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, nâng đỡ, cứu giúp và chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời nguyện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện là hơi …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C.. Lời Nguyện Tín Hữu CN 16 TN Năm C – Manna Bảo Lộc Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa vẫn đang hiện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 15 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 15 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Đức Giêsu đã đến trong …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 14 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN Năm C – Manna Bảo Lộc Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 14 TN Năm C       Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập …

xem thêm

Lời nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lời nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Vì yêu thương loài người tội lỗi, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thâu trái tim để cho máu và nước chảy ra, trở nên Bí tích cứu độ chúng ta. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy cùng nhau chiêm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 13 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN13 TN Năm C – Manna Bảo Lộc.   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 13 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, trung thành đi theo …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

LỄ THÁNH PHÊRÔ – PHAOLÔ Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa đã chọn thánh Phêrô và Phaolô làm cột trụ và nền móng xây dựng tòa nhà Hội Thánh. Cùng với các ngài, chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin : Chúa nói : “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ …

xem thêm