Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu được Chúa Cha trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Cha và tha thiết nguyện xin. 1- Hội Thánh có …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A

  Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Cha nhân …

xem thêm

LNTH Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

LNTH Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Anh chị em thân mến, Đức Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ thật của mỗi người chúng ta. Hôm nay ngày đầu năm Dương lịch, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành: Ngày đầu tiên của năm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Gia Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi rèn luyện nhân cách. Nhân ngày lễ kính Thánh Gia Thất, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A. CT : Sau lời truyền …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A. CT : Anh chị em thân …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 MV Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 MV Năm A Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Giới Trẻ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Của Thiếu Nhi Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A. Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A Lm Ignatio Hồ Văn Xuân …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A  Anh chị em thân mến, Mùa Vọng, mùa Xuân của Năm Phụng Vụ, là thời gian vừa chuẩn bị đón mừng Đức Giê-su Ki-tô đến lần thứ nhất với loài người, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai trong ngày thận thế. Trong niềm khao khát trông chờ Ngôi Hai …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 1 MV A – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A   Anh chị em thân mến, Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội khuyên nhủ mỗi người chúng ta: đừng để những thú vui trần thế ru ngủ, mà hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng, vì Đức Kitô sẽ đến một cách bất ngờ không ai biết trước. Trong tâm tình sốt sắng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 34 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 34 TN Năm C Chủ tế : Hôm Anh Chị Em thân mến, Chúa Giê-su – Vua vũ trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của Người trên thập giá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được sống trong Vương quốc tràn đầy tình Chúa, tình người/ …

xem thêm