Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã tóm gọn lề luật …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đã …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, sau khi Chúa Giêsu sống lại, …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc.    Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 2 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Phục Sinh

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Phục Sinh Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Phục Sinh Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Tin Mừng Phục Sinh mời gọi chúng ta sống sứ vụ loan báo …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Thứ Năm Tuần Thánh & Vọng PS – Manna Bảo Lộc

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  Anh chị em thân mến, Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra tình yêu thương của Chúa Giêsu qua việc Ngài lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và qua lời dạy yêu thương phục vụ. Cảm tạ tình Chúa vô biên, chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Lá Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Lá Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Lá. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Lá C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Lá Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong Tuần Thánh / …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Chay C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Chay C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 5 Chay C.. Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Chay C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 5 Chay C    Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Đức Giêsu là chân dung Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Ngài …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Chay C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Chay C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 4 Chay C Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Chay C – Manna Bảo Lộc   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: CN 4 Chay C  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, để hoàn tất lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã sai sứ thần loan báo tin cho Đức Maria. Nhờ sự vâng phục của Ngôi Hai và Mẹ Maria, việc Nhập Thể đã được thực hiện. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin : …

xem thêm