Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

 Mẫu 1

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ hai Thánh Tông đồ là hai cột trụ quan trọng của Hội Thánh , cả hai đã tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng tất cả cuộc sống và cái chết của mình. Chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện.

  1. Thánh Phêrô và Phaolô là hai khuôn mặt tông đò khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau và hiệp thông với nhau/. Xin cho mọi thành phần khác nhau trong Hội Thánh cũng biết bổ túc cho nhau và hiệp thông với nhau để xây dựng Hội Thánh Chúa.
  2. Thánh Phêrô và Phaolô đã hội nhập vào các dân tộc và các nền văn hoá khác nhau/ để Phúc Âm hoá tất cả. xin cho Hội Thánh cũng hội nhập vào văn hoá các dân tộc / để việc Phúc Âm hoá được kết quả hơn.
  3. Thánh Phêrô và Phaolô đã sẵn sàng chịu bách hại, tù đày và chịu chết vì Phúc Âm Chúa. Xin cho những người đang bị tù đày và bị bách hại vì Phúc Âm/ luôn trung thành trong mọi gian nan thử thách.
  4. Thánh Phêrô và Phaolô luôn băn khoăn thao thức /để Phúc Âm chúa được loan báo cho tất cả mọi người. xin cho anh chị em trong HỌ đạo chúlng ta/ biết tích cực cộng tác với nhau trong việc Phúc Âm hoá.               

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Thánh Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, Thánh Phaolô làm tông đồ các dân ngoại. cả hai đều hiệp thông với nhau để làm chứng và xây dựng Nước Chúa. Xin Chúa giúp cho các chủ chăn và đàn chiên trong Hội Thánh hôm nay, luônđược đồng tâm nhất trí với nhau để loan báo và mở rộng Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và…

 

Mẫu 2  

Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và thánh Phaolô, hai con người khác nhau về mọi mặt, nhưng từ khi theo Chúa, các ngài đã bước chung một con đường, cùng chung một lý tưởng và lòng yêu mến Chúa. Hôm nay chiêm ngắm hình ảnh hai vị Tông đồ đáng kính, chúng ta hãy hiệp thông với các ngài dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

  1. Thế giới hôm nay, Giáo hội phải đương đầu với biết bao sóng gió. Chúng ta dâng lên Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng các Giám Mục là những đấng kế vị thánh Phêrô và các Tông đồ, xin Chúa thương gìn giữ các ngài được bình an; có đủ sức khỏe, tinh thần và sự khôn ngoan, để vượt qua mọi khó khăn áp lực khi thi hành sứ vụ Chúa trao.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Các Thánh cũng có quá khứ lầm lỗi, nhưng đã mạnh dạn đứng lên chuộc lại lỗi lầm sau những lần vấp ngã. Xin cho các Kitô hữu luôn biết đổi mới đời mình bằng những việc làm hy sinh bác ái, nhất là biết sữa chữa những tội lỗi thiếu sót, để sống tốt hơn theo gương hai Thánh Tông đồ đáng kính.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tuy khác nhau về mọi mặt, nhưng hai Thánh Phêrô – Phaolô cùng có chung một đức tin và lòng yêu mến. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta luôn sống đoàn kết yêu thương, và nhiệt thành cống hiến thời giờ- sức lực cũng như những khả năng riêng, để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa nơi môi trường mà chúng ta đang sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Xin cho quý Cha, quý Tu sĩ và tất cả những anh chị em đã chọn hai thánh Phêrô- Phaolô làm quan thầy, luôn sống khiêm nhường, gần gũi, vững vàng trong niềm tin-cậy-mến, để xứng đáng là chứng nhân cho Tin Mừng Nước Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

       Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con trở nên như những viên đá sống động, nhiệt tình cộng tác với nhau, cùng xây dựng gia đình xứ đạo thành cộng đoàn yêu thương hiệp nhất. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.